Το ΤΕΠΑΚ: δέχεται αιτήσεις για θέσεις Ερευνητικού Συνεργάτη


 Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ερευνητικών Συνεργατών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, στο Ερευνητικό Έργο «STEAM: Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean»:

  • Mία (1) θέση Μεταπτυχιακού Συνεργάτη – Βοηθού Ερευνητή Α για μερική απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Πληροφορίας και Επικοινωνιών για Ευφυή Λιμάνια»
  • Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για μερική απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες για τον Τομέα της Ναυτιλίας»
  • Μία (1) θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για μερική απασχόληση στο γνωστικό αντικείμενο «Βιώσιμη Διαχείριση των Λιμένων και Θαλάσσιες Μεταφορές Μικρών Αποστάσεων»

Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/job-vacancies-departments/ (προκηρύξεις Τμημάτων) ή να επικοινωνήσουν με τον Δρ Μιχάλη Μιχαηλίδη στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]                                                                                                    
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

34