Το ΤΕΠΑΚ διοργάνωσε το 9ο Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning


Το Cyprus Interaction Lab του Tμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το European Association of Technology Enhanced Learning διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το  9ο Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning. Στο Summer School συμμετείχαν 60 διδακτορικοί φοιτητές, καθώς επίσης και 20 νέοι και έμπειροι ερευνητές, από διεθνώς αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια.

Το Cyprus Interaction Lab  του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διερευνά την αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή σε διάφορους τομείς -περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Το εργαστήριο στοχεύει στην κατανόηση των αναγκών των χρηστών, στην ενίσχυση της εμπειρίας των χρηστών κατά την αλληλεπίδρασή τους με την τεχνολογία και στην παροχή συστημάτων που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

Το Summer School παρείχε ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον μάθησης, στο οποίο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες σε θέματα μάθησης υποβοηθούμενης από την τεχνολογία και να προαγάγουν συνεργασίες με άλλους ερευνητές σε συναφείς τομείς έρευνας.  Κυρίαρχο θέμα του φετινού σχολείου ήταν η «διεπιστημονικότητα», ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη συνεργασία διαφόρων επιστημονικών κλάδων. Το πρόγραμμα κάλυψε θέματα από ένα ευρύ φάσμα τομέων που συμβάλλουν στην προώθηση της τεχνολογικά υποβοηθούμενης μάθησης  (Technology Enhanced Learning). Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης πρακτικά και μεθοδολογικά εργαστήρια, καθώς και ευκαιρίες για τους υποψήφιους διδάκτορες να αναπτύξουν την προσωπική τους έρευνα.

Επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής ήταν η υποψήφια διδάκτωρ Αντιγόνη Παρμαξή και ο αναπληρωτής καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Cyprus Interaction Lab: http://www.cyprusinteractionlab.com

Περισσότερες πληροφορίες για το European Association of Technology Enhanced Learning: http://ea-tel.eu/

Περισσότερες πληροφορίες για το 9ο Joint Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning: http://www.prolearn-academy.org/Events/summer-school-2013

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


84