Το ΤΕΠΑΚ επικεφαλής εταίρος σε πρόγραμμα LIFE για Ανάπτυξη Τεχνολ. Αειφόρου Επεξεργασίας Αποβλήττων


Η αειφόρος διαχείριση αποβλήτων με σκοπό την απομόνωση θρεπτικών ουσιών και η παραγωγή ενέργειας θα αποτελέσει το επίκεντρο της έρευνας που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+«Sustainablemanagementoflivestockwastefortheremoval/ recoveryofnutrients» με ακρώνυμο «LIFELIVE-WASTE». Το πρόγραμμα, στο οποίο το ΤΕΠΑΚ θα είναι ο Επικεφαλής Εταίρος, έχει στόχο τη δημιουργία τεχνογνωσίας και μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων που θα αποτελέσει άξονα εφαρμογής, τόσο στην Κύπρο, αλλά όσο και στα ευρωπαϊκά δεδομένα, και εστιάζει στην εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων στο πλαίσιο ενός καινοτόμου συστήματος απομόνωσης πολυτίμων θρεπτικών συστατικών, παραγωγής ενέργειας, λιπαντικών ουσιών και υψηλής ποιότητας επεξεργασμένου νερού.

Η έρευνα που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση κτηνοτροφικών αποβλήτων, καθώς και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σημαντική θα είναι επίσης η συμβολή του στη μείωση  των οσμών που παράγονται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, πράγμα το οποίο θα επιτευχθεί μέσω της εισαγωγής υψηλού επιπέδου τεχνολογικής καινοτομίας.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2,147,182. Επικεφαλής εταίρος είναι το ΤΕΠΑΚ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθ. Κώστα Κώστα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, ενώ στο εταιρικό σχήμα συγκαταλέγονται η Animalia Genetics Ltd, το Πανεπιστήμιο της VERONA (UNIVERSITADEGLISTUDIDIVERONA, ITALY), το Πανεπιστήμιο της Compostela (UniversidadedeSantiagodeCompostela, SPAIN), το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


86