Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει 20 θέσεις αριστείας σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προσφέρει είκοσι θέσεις αριστείας για κυπρίους επιστήμονες σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο.

Οι υποψήφιοι θα έχουν πλήρη απασχόληση μέσα στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Μαρί Κιουρί (www.itn-dch.eu) σε τομείς έρευνας αιχμής για την  Ψηφιοποίηση, Αρχειοθέτηση, Προστασία και Προβολή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το διεπιστημονικό ερευνητικό έργο αποτελείται από 23 εταίρους που ευρίσκονται σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διάρκειας τεσσάρων χρόνων, χρηματοδοτείται πλήρως από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από τον δρα Μαρίνο Ιωαννίδη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ.

Περισσότερα στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


91