Το υπ Παιδείας παρουσίασε τις δράσεις του στον τομέα της Αγωγής Υγείας


Γραφείο Αγωγής Υγείας στο Υπ. Παιδείας
Σημείωσε ότι «τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο, στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, έχει εντείνει τις δράσεις που αναπτύσσει σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων όπως το κάπνισμα, o αλκοολισμός, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, η έλλειψη οδικής συνείδησης, η παραβατικότητα, η έξαρση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, η παχυσαρκία, ο ρατσισμός κ.λ.π».
Ο Υπουργός αναφέρθηκε ενδεικτικά στη δημιουργία Γραφείου Αγωγής Υγείας στο Υπουργείο Παιδείας, στη στήριξη και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα Αγωγής Υγείας, στην ενεργοποίηση όλων των σχολικών μονάδων μέσω της επιχορήγησης διαφόρων δράσεων Αγωγής Υγείας που οι ίδιες αναπτύσσουν και στη διοργάνωση διαγωνισμών για προληπτικές ενέργειες που αναπτύσσουν οι σχολικές μονάδες και οι οποίες αφορούν στο κάπνισμα, στην ασφάλεια και στην παραβατικότητα.

Στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Το Υπουργείο, πρόσθεσε, «αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η αγωγή υγείας δεν πρέπει να προσφέρεται αποκλειστικά μέσα από κάποια παρεμβατικά προγράμματα στο περιθώριο του επίσημου Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος των σχολείων, τόλμησε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα».
«Από τη φετινή χρονιά», συνέχισε, «στα πλαίσια της εισαγωγής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, η Αγωγή Υγείας εντάχθηκε επίσημα, πλέον, στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθητών όλων των βαθμίδων (Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης) ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο».
Ανέφερε ότι «στο μάθημα της Αγωγής Υγείας οι μαθητές δεν θα έχουν απλά την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σωματικές συνέπειες ορισμένων συμπεριφορών αλλά κυρίως να κρίνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους, να εξασκηθούν σε δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, διαχείρισης των συγκρούσεων και αντιμετώπισης της πίεσης των φίλων, να εντοπίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα, να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, κ.λπ».

Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών
Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος, πρόσθεσε, «περιλαμβάνονται θέματα όπως ασφάλεια, αγωγή του καταναλωτή, δικαιώματα και υποχρεώσεις, χρήση και κατάχρηση ουσιών εξάρτησης, σεξουαλική αγωγή κ.λπ.»
Υπογράμμισε ότι το «νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας και οι δράσεις που αναπτύσσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στον τομέα αυτό έχουν διακριθεί και αξιοποιηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
Εξέφρασε, επίσης, τη βεβαιότητα του ότι «η συμπόρευση όλων μας (κυβερνητικών, μη κυβερνητικών και ιδιωτικών φορέων), για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων της κοινωνίας των πολιτών, είναι και πρέπει να αποτελεί κοινό μας όραμα».
Στο πλαίσιο της διάσκεψης, έγινε η βράβευση των σχολείων που διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό Εφαρμογής Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Αντικαπνιστικής Αγωγής 2010-2011 και των σχολείων που διακρίθηκαν στο Διαγωνισμό Καλών Πρακτικών Κυκλοφοριακής Αγωγής 2010-2011.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


161