Το Υπ. Παιδείας αναρτά Μητρώο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) ανακοινώνει έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων για την καλύτερη οργάνωση και την εποπτεία των ιδιωτικών φροντιστηρίων, σε αγαστή συνεργασία και με το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό και για την πάταξη της παράνομης λειτουργίας ιδιωτικών φροντιστηρίων, αλλά και την ενημέρωση του κοινού έχει προχωρήσει στην κατάρτιση συγκεντρωτικού και ενημερωμένου καταλόγου των εγκεκριμένων ιδιωτικών φροντιστηρίων.

2.Καθώς σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχαν ελλιπή στοιχεία στους φακέλους του ΥΠΠ κυρίως λόγω της μη ανταπόκρισης ορισμένων ιδιοκτητών να ενημερώσουν το ΥΠΠ για αλλαγές ή διακοπή της λειτουργίας, το ΥΠΠ ύστερα από λεπτομερή έλεγχο προχωρά στην κατάρτιση του καταλόγου, με την έκκληση όπως τον συμβουλευτούν οι ιδιοκτήτες των εγκεκριμένων φροντιστηρίων και ενημερώσουν το ΥΠΠ για οποιασδήποτε αλλαγές.

3.Με βάση τα πιο πάνω, σε πρώτο στάδιο αναρτάται ο πιο κάτω κατάλογος με σκοπό την ολοκλήρωση του το συντομότερο. Στον κατάλογο αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

  • Ονομασία Ιδιωτικού Φροντιστηρίου (Ι.Φ.)
  • Ημερομηνία Έγκρισης Ι.Φ.
  • Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Επαρχία.
  • Αριθμός τηλέφωνο(σταθερό).
  • Εγκριμένα μαθήματα (με ημερομηνία έγκρισης εφόσον διαφέρει από την ημερομηνία           έγκρισης του Ι.Φ.).  

4.Στη συνέχεια, όλοι οι ιδιοκτήτες Ι.Φ. παρακαλούνται όπως, εφόσον ελέγξουν προσεκτικά τον κατάλογο, να υποβάλουν τα εξής:

α) Στην περίπτωση που είναι Ιδιοκτήτες Ι.Φ. εγκριμένου από το ΥΠΠ και τα στοιχεία του φροντιστηρίου τους δεν βρίσκονται στον κατάλογο, προκειμένου να προωθηθεί η καταχώρισή του, θα πρέπει να υποβάλουν στο ΥΠΠ το έντυπο «Στοιχεία ιδιωτικού φροντιστηρίου 2013-2014», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα της ιδιωτικής εκπαίδευσης (Διαδικασίες-έντυπα) στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.moec.gov.cy/idiotiki_ekpaideusi/entypa_diadikasia/stoicheia_scholeion_frontistirion/pvt150b_stoicheia_idiotikou_scholeiou.pdf

β) Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες επιθυμούν να γίνουν αλλαγές/μεταβολές ή προσθέσεις στα στοιχεία ίδρυσης και λειτουργίας των φροντιστηρίων που ήδη υπάρχουν στον κατάλογο, θα πρέπει να ενημερώσουν το ΥΠΠ με γραπτή επιστολή τους σε σχέση με τα ακόλουθα:

  • Τερματισμό λειτουργίας συγκεκριμένου Ι.Φ. ή παραρτήματος του.
  • Αλλαγή ή πρόσθεση αριθμού τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού) Ι.Φ..
  • Πρόσθεση ή αφαίρεση μαθήματος στα/από τα εγκριμένα μαθήματα.
  • Αλλαγή διεύθυνσης, επωνυμίας, ιδιοκτήτη ή διευθυντή Ι.Φ..
  • Πρόσθεση ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

5. Το ΥΠΠ θα προχωρήσει στην ανάρτηση του προσωρινού καταλόγου και μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ο κατάλογος θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται μετά από κάθε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και την αδειοδότηση νέων φροντιστηρίων. Σημειώνεται ότι ήδη υπάρχουν πολλά φροντιστήρια από τα οποία αναμένεται η υποβολή όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών για να λάβουν πιστοποιητικά ίδρυσης και λειτουργίας.  

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


104