Το Υπ. Παιδείας ενημερώνει την Επιτροπή Παιδείας για την πρόοδο σε 5 θέματα


Εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα ενημερώσουν την Τετάρτη 23 Iανουαρίου την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για τα εξής θέματα και για την πρόοδο που έχει επέλθει:

* Αιτήματα εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών που εργοδοτούνται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών.

*Προβλήματα που προκύπτουν λόγω της μεταφοράς μαθητών σε άλλες εκπαιδευτικές περιφέρειες.

*Βελτίωση της υφιστάμενης πολιτικής όσον αφορά τους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία.

*Εκσυγχρονισμός της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.

*Συμπερίληψη του μαθήματος Πολιτικής Αγωγής στα αναλυτικά προγράμματα.

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνει συζήτηση για τα θέματα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


295