Το Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού ως παράδειγμα καλής πρακτικής σε Ημερίδα της ΚΑΔΔ


Την περίπτωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), ως παράδειγμα καλής πρακτικής, παρουσίασε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, κα. Αίγλη Παντελάκη, στην Ημερίδα «Μάθηση για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας: Ο ρόλος της Στρατηγικής, Ηγετικής και Διευθυντικής Ανάπτυξης».  Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton Park, στις 20 Οκτωβρίου, και διοργανώθηκε στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Έργου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας», το οποίο απευθυνόταν στα διευθυντικά στελέχη της  Δημόσιας Υπηρεσίας.

Κατά την παρουσίασή της, η κα Παντελάκη αναφέρθηκε στους παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχημένη συμμετοχή του ΥΠΠ στο εν λόγω Έργο και στα βασικά στάδια εφαρμογής του.  Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Διευθύντρια τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι κατά την εφαρμογή του Έργου, το ΥΠΠ προχώρησε με επιτυχία στον καθορισμό προτεραιοτήτων και στην υλοποίηση πολύ σημαντικών και αξιόλογων πολιτικών της εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα, η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτουκαι Προϊσταμένη της Μονάδας Πολικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΥΠΠ, κ. Αθηνά Μιχαηλίδου,παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας και το έργο της Μονάδας, καθώς και τη διασύνδεση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΥΠΠ με τον προϋπολογισμό του.

Την Ημερίδα διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), σε συνεργασία με την Price waterhouse Coopers (PwC) και το Cyprus International Institute of Management (CIIM).

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


99