Το Υπουργείο Παιδείας απέσυρε το νομοσχέδιο για τη φοιτητική χορηγία. Η επιστολή Μαρτίδου στη Βουλή


Εκ μέρους της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας, η Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΠ Δρ Δέσποινα Μαρτίδου-Φορσιέρ έστειλε επιστολή στη Βουλή, με την οποία  αποσύρει το νομοσχέδιο για την φοιτητική χορηγία. Ακολουθεί η επιστολή:   

«Αρ. Φακ.: 5.25.32

Ηλ.Διεύθυνση:

23 Ιανουαρίου, 2015

Γενική Διευθύντρια Βουλής

των Αντιπροσώπων

1402 Λευκωσία

Θέμα: Ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόμος του 2014

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στη σχετική με το πιο πάνω θέμα ταυτάριθμη επιστολή μου ημερομηνίας 8/1/2015 και να παρακαλέσω όπως αποσυρθεί το υπό αναφορά Νομοσχέδιο  μαζί με τη συνοδευτική Αιτιολογική Έκθεση.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αφουγκραζόμενο τις ανησυχίες της κοινωνίας αλλά και στη βάση νεότερων δεδομένων τα οποία αξιολογούνται, προτίθεται να αναδιαμορφώσει το Νομοσχέδιο, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Αναμένεται, επίσης, ότι οι επιπρόσθετες υπηρεσιακές μελέτες, για αποτελεσματική εφαρμογή της νέας μορφής φοιτητικής χορηγίας, θα εμβολιαστούν με βελτιωτικές εισηγήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν από τους εκπροσώπους των φοιτητών στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ήταν και παραμένει η οικονομική στήριξη των Κύπριων φοιτητών που έχουν μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη, κατά τρόπο αποτελεσματικό και διαφανή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Δρ Δέσποινα Μαρτίδου-Φορσιέρ

για Γενική Διευθύντρια»     
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


139