Το Υπουργικό αποφάσισε αποπαγοποίηση 120 θέσεων προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής


 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι σημαντική απόφαση για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων έλαβε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποπαγοποίηση 120 θέσεων προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  Η απόφαση αυτή αναμένεται να συμβάλει στη σωστή στελέχωση, στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων μας και στην ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.  Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι 120 συνολικά θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής που αποπαγοποιούνται ή Προαγωγής σε όλες τις Εκπαιδευτικές Διευθύνσεις, κατανέμονται ως ακολούθως:

 • Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση: Δύο (2) συνολικά θέσεις ως ακολούθως:
  • Μία θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευση, Κλ. Α14(ιι)
  • Μία θέση Ανώτερου Λειτουργού Εκπαίδευσης, Κλ. Α13(ιι)
 • Μέση Εκπαίδευση:Ενενήντα Οκτώ (98) συνολικά θέσεις ως ακολούθως:
  • Δύο (2) θέσεις Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης, Κλ. Α14(ιι)
  • Τρείς (3) θέσεις Επιθεωρητή Α΄, Κλ. Α13(ιι)
  • Δεκαέξι (16) θέσεις Διευθυντή Σχολείων, Κλ. Α13 
  • Εβδομήντα μία (71) θέσεις Βοηθού Διευθυντή Α΄, Κλ. Α12(ιι)
  • Έξι (6) θέσεις Βοηθού Διευθυντή, Κλ. Α12
 • Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση: Δεκατρείς (13) συνολικά θέσεις ως ακολούθως:
  •  Μία (1) θέση Διευθυντή Σχολείων, Κλ. Α13 
  • Τρεις (3) θέσεις Βοηθού Διευθυντή Α΄, Κλ. Α12(ιι)
  • Εννέα (9) θέσεις Βοηθού Διευθυντή, Κλ. Α12
 • Δημοτική Εκπαίδευση: Επτά (7) συνολικά θέσεις ως ακολούθως:
  • Τρεις (3) θέσεις  Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κλ. Α12(ιι), Δημοτική Εκπαίδευση
  • Τρεις (3) θέσεις Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κλ. Α11(ιι), Δημοτική Εκπαίδευση
  • Μία (1) θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κλ. Α11(ιι), Προδημοτική Εκπαίδευση. 

Μέσα στην επόμενη περίοδο αναμένεται η αποπαγοποίηση και πλήρωση των θέσεων εισδοχής που θα προκύψουν από τις πιο πάνω προαγωγές.

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


166