Το Υπουργικό ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης για αναδόμηση και εκσυγχρονισμό του Υπουργείου Παιδείας


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) αναδομείται και εκσυγχρονίζεται, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης με μια νέα και ευέλικτη διοικητική δομή και μια σύγχρονη στρατηγική κατεύθυνση. Προς τον σκοπό αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το Σχέδιο Δράσης που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, το οποίο καταρτίστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής και αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.
Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για εκσυγχρονισμό της δομής και της λειτουργίας του ΥΠΠ, προνοεί τη δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων, υπηρεσιών και γραφείων, καθώς και την αναδόμηση άλλων, ούτως ώστε η νέα διοικητική δομή να ανταποκρίνεται καλύτερα στον διαφοροποιημένο ρόλο του Υπουργείου, στα πολλαπλά καθήκοντα και στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
Το προτεινόμενο οργανόγραμμα του ΥΠΠ για θέματα εκπαίδευσης, αντικατοπτρίζει την επιθυμητή διοικητική δομή και τη στρατηγική κατεύθυνση του Υπουργείου, έχοντας υπόψη έναν μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Σκοπός του προτεινόμενου οργανογράμματος είναι η προαγωγή της σύγχρονης και χρηστής διοίκησης, καθώς και η δημιουργία ευέλικτων δομών που θα επιτρέπουν την αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών επιδιώξεων του ΥΠΠ, όπως αυτές καθορίστηκαν στον στρατηγικό του σχεδιασμό. 
Στην πρόταση διευκρινίζεται ότι η δημιουργία νέων μονάδων, υπηρεσιών και γραφείων δεν προϋποθέτει επιπρόσθετο κόστος, αφού η στελέχωσή τους θα γίνει με ανακατανομή και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού. Στην πρόταση διευκρινίζεται, επίσης, ότι το ΥΠΠ θα καταθέσει σύντομα ξεχωριστή πρόταση για τις δομές του Υπουργείου που θα διαχειρίζονται τα θέματα του πολιτισμού. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


118