Το Υπουργικό ενέκρινε τον εκσυγχρονισμό των Ωρολογίων Προγραμμάτων της Τεχνικής


Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πρόταση για την αναβάθμιση της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

 Με τη σημερινή απόφαση, επιδιώκεται η εξασφάλιση ενός ολοκληρωμένου, ελκυστικού, ευέλικτου και υψηλής ποιότητας συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπικό και διεθνές οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Μέσα από τέσσερις άξονες προτεραιότητας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θέτει νέες βάσεις για τη λειτουργία ενός πιο στοχευμένου και αποτελεσματικού προγράμματος σπουδών, ικανό να προσφέρει στους μαθητές της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής επιτυχίας αλλά και περισσότερες δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Μεταξύ άλλων, η πρόταση που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο προβλέπει την αναθεώρηση των Κλάδων και των Ειδικοτήτων που προσφέρονται από τις Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές, βάσει των αναγκών και των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας, την επιλογή ειδικότητας από το πρώτο έτος φοίτησης, καθώς και την αύξηση του ποσοστού πρακτικής εξάσκησης στο χώρο εργασίας μέσω της αξιοποίησης της περιόδου Ιουνίου – Αυγούστου.  Η πρόταση προβλέπει, επίσης, την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό των Ωρολογίων Προγραμμάτων της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τον  περιορισμό των μαθημάτων εξέτασης για πρόσβαση των μαθητών των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα νέα προγράμματα σπουδών αναμένονται να εφαρμοστούν από την ερχόμενη σχολική χρονιά.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα εντατικοποιήσει τις δράσεις ενημέρωσης των μαθητών των Γυμνασίων και τον γονιών τους, αλλά και γενικότερα της κοινωνίας, σχετικά με την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών και τις προοπτικές που προσφέρει η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.  Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, προβλέπεται και η αναβάθμιση του ρόλου των λειτουργών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής αγωγής στα Γυμνάσια, έτσι ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη και αντικειμενική ενημέρωση σε μαθητές και γονείς.  

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


133