Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε εναλλακτικό τρόπο εισδοχής στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου


Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τον εναλλακτικό τρόπο εισδοχής στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα πρόσβασης, το οποίο διαμορφώθηκε μετά από διαβούλευση και συμφωνία του Υπουργείου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ, καιανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος. Η νέα πρόταση, που ήταν απαίτηση μαθητών και γονιών των Ιδιωτικών Σχολείωνεπί σειρά ετών, διασκεδάζει τις ανησυχίες κι επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί στο παρελθόν από ανάλογες προτάσεις, οι οποίες προνοούσαν εισδοχή φοιτητών στα Δημόσια Πανεπιστήμια μέσω διεθνών εξετάσεων. 

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη ρύθμιση προνοεί νέα, εναλλακτική διαδικασία πρόσβασης στα δημόσια Πανεπιστήμια, σύμφωνα με την οποία:

  • Οι υποψήφιοι θα μπορούν να διεκδικήσουν εισδοχή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου με ειδικές εξετάσεις κατάταξης,που θα διεξάγονται παράλληλα, στα πλαίσια και στο επίπεδο των Παγκυπρίων Εξετάσεων.
  • Δικαίωμα διεκδίκησης θέσης στα Πανεπιστήμια θα έχουν εξίσου όλοι οι μαθητές Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, αφού δηλώσουν από την αρχή σε ποιο από τα δυο συστήματα επιθυμούν να διαγωνιστούν.
  • Τις εξετάσεις θα διοργανώνουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια, υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε ύλη την οποία θα καθορίζουν τα ίδια βάσει των απαιτήσεών τους.
  • Καλύπτεται η απαίτηση για γνώση της Ελληνικής γλώσσας από όλους τους υποψήφιους, αφού στο μάθημα των Νέων Ελληνικών η εξέταση θα είναι κοινή με αυτή της κανονικής διαδικασίας πρόσβασης μέσω των Παγκυπρίων Εξετάσεων (το ίδιο γραπτό, την ίδια μέρα και ώρα). Στα υπόλοιπα μαθήματα οι υποψήφιοι θα έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν τη γλώσσα εξέτασης ανάμεσα στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.
  • Την ευθύνη της θεματοθέτησης/ βαθμολόγησης θα έχουν τα Δημόσια Πανεπιστήμια, με τη συμμετοχή των Διευθύνσεων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ονέοςτρόπος εισδοχής θα γίνεται στη βάση υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 10%,κάτι που θα αυξήσει τον συνολικό αριθμό των θέσεων που θα προσφέρονται από τα δημόσια Πανεπιστήμια στους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, ενώ δεν θα επηρεάσει καθόλου τον αριθμό των θέσεων που διεκδικούν οι υποψήφιοι μέσω της κανονικής οδού των Παγκυπρίων Εξετάσεων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


94