Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Νομοσχέδιο για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα


Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το Νομοσχέδιο για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα, το οποίο θα κατατεθεί ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. Η προτεινόμενη νομοθεσία εκσυγχρονίζει και εξορθολογίζει τις διαδικασίες διαχείρισης της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, αφού με την έγκρισή της:

  • Τερματίζεται ο πολυκερματισμός των υπηρεσιών που χειρίζονταν τα θέματα φοιτητικής μέριμνας. Όλες οι μορφές φοιτητικής μέριμνας πλέον, δηλαδή η φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο, περνούν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
  • Περιορίζεται σημαντικά η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των φοιτητών και των οικογενειών τους. Οι φοιτητές θα αιτούνται όλες τις μορφές φοιτητικής μέριμνας που δικαιούνται, μέσω ενός ενιαίου εντύπου αίτησης.
  • Το φοιτητικό πακέτο διατηρείται, με τη μορφή φοιτητικών επιδομάτων και με την ίδια φιλοσοφία, προσφέροντας στοχευμένη βοήθεια στους φοιτητές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Στα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, που λαμβάνονται υπόψη για την παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων, προστίθεται ειδική ρύθμιση για επιπλέον μοριοδότηση των φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών.
  • Επιπρόσθετα, αυξάνονται οι δικαιούχοι των φοιτητικών επιδομάτων, αφού σε αυτούς θα περιλαμβάνονται, για πρώτη φορά, και φοιτητές των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι φοιτούν σε αξιολογημένα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο πτυχίου. Τα φοιτητικά επιδόματα,επίσης,θα δίνονταιμε τον ίδιο τρόπο στους φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στη βάση πραγματικών δεδομένων, όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές που έλαβαν φοιτητικό πακέτο κατά την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα ήταν δικαιούχοι και με τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Με το νοικοκύρεμα και τον εξορθολογισμό των χορηγιών αυτών, που προκύπτει με την υπό αναφορά μεταρρύθμιση, ωφελούνται πρώτα και κύρια οι φοιτητές, οι οποίοι με λιγότερη γραφειοκρατία και ταλαιπωρία θα διεκδικούν την ίδια φοιτητική χορηγία και φοιτητικά επιδόματα όπως και προηγουμένως, αφού στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2016 το ύψος των κονδυλίων για τη φοιτητική μέριμνα διατηρείται σταθερό.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


147