Το ΥΠΠ θα προκηρύξει προσφορές για τη στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών του ΝΣΔ


 Το Υπουργείο Παιδείας προετοιμάζεται για τη δεύτερη γραπτή εξέταση στο πλαίσιο του Νέου Συστήματος Διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση, η οποία θα γίνει τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Κυρίαρχο θέμα της συζήτησης ενόψει της εξέτασης είναι το δύσκολο έργο της σύγκρισης των βαθμολογιών που υπάρχουν από την πρώτη εξέταση του 2017 και αυτών που θα προκύψουν από τη νέα, του ερχόμενου Νοεμβρίου. μετα από την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων το 2017 είχε τεθεί το ερώτημα: Με ποιο τρόπο και ποια κριτήρια θα γίνεται η σύγκριση στο εξής των υπαρχουσών βαθμολογιών με τις νέες που θα οδηγούν σε ανακατάταξη της σειράς διορισμού; Αυτό, με δεδομένο ότι ο βαθμός δυσκολίας των δυο γραπτών θα είναι διαφορετικός;

Την περασμένη Παρασκευή η Βουλή ψήφισε τροποποίηση της νομοθεσίας βάσει της οποίας, επιτυχών στις εξετάσεις δεν θα είναι πλέον ο υποψήφιος που εξασφάλισε το 50% της βαθμολογίας, αλλά αυτός που θα εξασφαλίσει το 50% βαθμολογίας που θα προκύψει από την στατιστική επεξεργασία που θα ακολουθήσει.

Όπως ανέφερε στο Paideia-News o Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξετάσεων το Υπουργείου Παιδείας Δημήτρης Χανδριώτης, το ΥΠΠ έχει μετακαλέσει ειδικό για το θέμα από τη Ρυθμιστική Αρχή Εξετάσεων της Αγγλίας, ο οποίος έδωσε τις συμβουλές του ως προς τη διαδικασία μέτρησης και σύγκρισης των γραπτών.

Ο κ. Χανδριώτης μας ανέφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται σύντομα να προκηρύξει προσφορές για τον οίκο που θα αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο. «Αυτός που θα κερδίσει την προσφορά» κατέληξε «θα είναι κολοσσός και θα έχει διεθνή εμπειρία σε θέματα στατιστικής επεξεργασίας».    

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter61