Τον προτεινόμενο συμπληρωματικό προϋπολογισμό συζήτησε η Επ. Οικονομικών της Βουλής


Τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό 2017 ύψους €261,2 εκ. για κάλυψη πρόσθετων αναγκών που προέκυψαν, βάση αιτημάτων προς το Υπουργείο Οικονομικών για παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων από ανεξάρτητες υπηρεσίες/υπουργεία/τμήματα, τον οποίο κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή, συζήτησε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη.

Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, είπε ότι οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν πρόσθετες πιστώσεις για κάλυψη δαπανών που αφορούν την αμυντική θωράκιση, αποζημιώσεις  στο γεωργικό τομέα, κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, παιδείας, επιστροφές φόρων, κλπ.
Σημείωσε ότι το σύνολο των δαπανών αυτών ανέρχεται στα €335,8 εκ., ποσό όμως ύψους €74,6 εκ. θα καλυφθεί από μεταφορά εξοικονομήσεων από άλλες ομάδες/υποομάδες δαπανών διαφόρων κεφαλαίων του προϋπολογισμού.
Ως εκ τούτου, συνέχισε, απαιτείται η ψήφιση συμπληρωματική προϋπολογισμού ύψους €261,2 εκ., ενώ πιστώσεις ύψους €158,8 εκ. δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο επειδή αποτελούν ενδοκυβερνητικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προτεινόμενου συμπληρωματικού προϋπολογισμού, η πραγματική επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση της προτεινόμενης πρότασης συμπληρωματικού προϋπολογισμού υπολογίζεται στο 0,8% του ΑΕΠ και η ενσωμάτωση του παρόντος συμπληρωματικού προϋπολογισμού δεν αναμένεται να επηρεάσει το δημοσιονομικό στόχο που έχει τεθεί για δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 0,9% του ΑΕΠ.
Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι αναμένουν αυτή την εβδομάδα την δημοσίευση του δεκάμηνου και πρόσθεσε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2017 όχι μόνο θα είναι ισοσκελισμένος, δηλαδή, χωρίς το παραμικρό έλλειμμα, αλλά θα είναι και πλεονασματικός.
«Επειδή είμαστε ήδη τέλος του Νοεμβρίου και έχουμε σχεδόν πλήρη εικόνα, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα είναι τελικά μεγαλύτερο από το 0,9% του ΑΕΠ. Και η διαχείριση κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά και η επίπτωση του προτεινόμενου συμπληρωματικού προϋπολογισμού, δεν μεταβάλει καθόλου ούτε τους στόχους, ούτε την εξαιρετικά καλή επίδοση που αναμένουμε για το 2017, η οποία, επαναλαμβάνω χρονιά θα κλείσει με ένα καθαρό δημοσιονομικό πλεόνασμα, μεγαλύτερο από το περσινό και το μεγαλύτερο που είχαμε για πολλά – πολλά χρόνια», πρόσθεσε.
Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η μεγαλύτερη προτεινόμενη δαπάνη των €65 εκ. είναι επιστροφές φόρων (περιλαμβανομένων και των τόκων).
«Άλλη μεγάλη δαπάνη είναι παροχές παιδείας και συγκεκριμένα €51.000.000, τα οποία αφορούν κονδύλι προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κυρίως έναντι των έργων ανάπτυξης της πανεπιστημιούπολης και βρίσκονται σε εξέλιξη. Δαπάνες, για τις οποίες καλύπτει το κράτος με δάνειο που έχουμε εξασφαλίσει από την ίδια πηγή», σημείωσε.
Άλλες προτεινόμενες δαπάνες, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, είναι μισθοδοσία κρατικών υπαλλήλων €1.300.000, λειτουργικές δαπάνες €2.567.815, Γεωργοκτηνοτροφικές επιχορηγήσεις €10.697.165, κοινωνικές παροχές €16.028.335, παροχές υγείας €22.000.000, χορηγίες προς αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης €21.246.750, χορηγίες προς ημικρατικούς οργανισμούς/ειδικά ταμεία €79.280.000, διάφορα αναπτυξιακά έργα €30.412.544, δαπάνες αμυντικής θωράκισης €10.000.000, άλλες δαπάνες €24.035.000.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, όσον αφορά την εξόφληση των οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων μέχρι 30/6/2007 προς το Τμήμα Φορολογίας και το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σημειώνεται ότι ετοιμάζεται σχετικό σχέδιο αποπληρωμής από τα σωματεία το οποίο αναμένεται να υποβληθεί εντός των επόμενων ημερών προς το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Αβέρωφ Νεοφύτου, σε καταληκτικό του σχόλιο, ανέφερε ότι η τοποθέτηση των κομμάτων επί του προτεινόμενου συμπληρωματικού προϋπολογισμού θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου ενώπιον της Ολομέλειας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


102