Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας  ανακοινώνει τοποθετήσεις - μετακινήσεις Εκπαιδευτικών οι οποίες θα ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019

Ο κατάλογος στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

86