Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


H Διεύθυνση Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας ανακοινώνει την κατάσταση με τις τοποθετήσεις - μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οι οποίες θα ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019

Ο κατάλογος στο πιο κάτω έγγραφο:Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter79