Τορναρίτης προς υπ. Οικονομικών: Να επανασχεδιαστεί η διαδικασία εισόδου ξένων φοιτητών στην Κύπρο


Ο Πρόεδρος  της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Νίκος Τορναρίτης  με επιστολή του στον υπουργό Οικονομικών ζητά τον επανασχεδιασμό της γραφειοκρατικής διαδικασίας που ακολουθείται  για σκοπούς επικύρωσης εγγράφων και εισόδου αλλοδαπών φοιτητών στην Κύπρο. Ακολουθεί η επιστολή Τορναρίτη:

Υπουργό Οικονομικών,                       

«Θέμα:  «Εξέταση της διαδικασίας επικύρωσης εγγράφων και εισόδου αλλοδαπών φοιτητών στην Κύπρο και τα προβλήματα που συσσωρεύονται»

            Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας στα πλαίσια πρόσφατης εξέτασης του πιο πάνω θέματος, διαπίστωσε ότι η υφιστάμενη γραφειοκρατική διαδικασία που ακολουθείται για σκοπούς επικύρωσης εγγράφων και εισόδου αλλοδαπών φοιτητών στην Κύπρο, επισύρει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην βιωσιμότητα όσο και στην ανάπτυξη του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη του τομέα αυτού, μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην οικονομία της Κύπρου, ιδιαίτερα εάν η Κύπρος μπορέσει να καταστεί  περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο τομέας αυτός μπορεί να προσφέρει σημαντική απασχόληση σε νέους άνεργους επιστήμονες, γι’ αυτό και η επένδυση στην εκπαίδευση καθώς και στην τεχνολογία είναι εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη.

Με βάση τα πιο πάνω, κρίνεται σκόπιμο να καταβληθεί προσπάθεια απλοποίησης της υφιστάμενης διαδικασίας που τηρείται, ώστε οι ξένοι φοιτητές που πραγματικά  ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στις τριτοβάθμιες σχολές και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου, να μην αποθαρρύνονται να το πράξουν λόγω των πολλών κωλυμάτων και δυσκολιών που συναντούν όσον αφορά την επικύρωση των εγγράφων τους.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή σας διαβιβάζει την παράκληση της όπως το Υπουργείο σας αναλάβει συντονιστικό ρόλο με στόχο το επανασχεδιασμό της όλης γραφειοκρατικής διαδικασίας, ώστε μέσα από τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες να καταστεί  δυνατή η προσέλκυση ποιοτικών ξένων φοιτητών στην Κύπρο.

Η Επιτροπή θα αναμένει την απάντηση σας το συντομότερο, κρίνοντας ότι ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να ενισχυθεί και να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας.

Νίκος Τορναρίτης

Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής  Επιτροπής Παιδείας

Κοιν.:   Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού

            Υπουργό Εσωτερικών

            Δ/τρια Τμ. Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

            Υπουργό Εξωτερικών

            Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως»    
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


300