Τους προϋπολογισμούς του ΤΕΠΑΚ και του Ανοικτού Πανεπιστημίου συζήτησε η Επ. Παιδείας της Βουλής


   Ο προϋπολογισμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2018 ανέρχεται στα €59.033.068, ενώ, όπως αναφέρθηκε ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, το ύψος της κρατικής χορηγίας και του κονδυλίου για τα προπτυχιακά δίδακτρα στον προϋπολογισμό του ΤΕΠΑΚ για το 2018 δεν συμφωνεί με τις αντίστοιχες πρόνοιες στο προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας οι οποίες ανέρχονται σε €31.800.000.

Όπως αναφέρθηκε κατά την εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας του «Ο Περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2018, Νόμο του 2018», υπάρχει διαφορά στην πρόνοια της κρατικής χορηγίας ύψους €1.417.236 , το οποίο δύναται να καλυφθεί από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2018.
Τα έσοδα του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2018 κατανέμονται ως ακολούθως: κρατική χορηγία €33.217.236, προπτυχιακά δίδακτρα €7.200.000, έσοδα από χρηματοδότηση διαρθρωτικών προγραμμάτων €500.000, διάφορες εισπράξεις €18.115.832.
Οι δαπάνες του προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για το 2018 κατανέμονται ως ακολούθως: τρέχουσες €27.716.691, λειτουργικές €6.195.550, διαχειριστικά έξοδα €4.482.027, κεφαλαιουχικές €4.118.780, μη προβλεπόμενες και αποθεματικό €16.520.020.
Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ Ανδρέας Αναγιωτός ανέφερε ότι το 2017 είχαν ζητήσει από το κράτος συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 2 εκατομμύριων από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχουν λάβει και ο οποίος απορροφήθηκε και ήταν και ευεργετικός και απαραίτητος για την ολοκλήρωση δύο κτιρίων, τα οποία είναι στην κατοχή του Πανεπιστημίου, η Δημοτική και Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη και η Κλινική Αποκατάστασης.
Για το 2018, συνέχισε, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών ενέκριναν την αύξηση της κρατικής χορηγίας, η οποία είναι επαρκής για την κάλυψη των αναμενόμενων αυξήσεων σε μισθολόγιο.
Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών, ο κ. Αναγιωτός είπε ότι το Πανεπιστήμιο εξελίσσεται και μεγαλώνει και αναβαθμίζεται και αναγνωρίζεται το έργο του διεθνώς, χωρίς δυστυχώς να έχει την κατάλληλη κτιριακή υποδομή και χωρίς να μπορούν απόλυτα να υλοποιήσουν το αρχικό σχεδιασμό.
Σημείωσε ότι οι αρχικοί σχεδιασμοί του Πανεπιστημίου δεν προέβλεπαν ξεκάθαρο προγραμματισμό για φοιτητικές εστίες και ότι υπάρχουν οι ανεπαρκείς και ακατάλληλοι εργαστηριακοί χώροι που στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτίρια, υπάρχει έλλειψη γραφειακών και υποστηρικτικών χώρων.
«Η πολιτική μας είναι η εκμετάλλευση των ιδιόκτητων χώρων ή των χώρων που έχουν έρθει στην κατοχή του Πανεπιστημίου και η πολιτική μείωση των ενοικιαζόμενων χώρων. Ενώ είχαμε 42 ενοικιαζόμενα κτίρια, τα έχουμε μειώσει σε 31. Η ετήσια εξοικονόμηση είναι γύρω στο 1.040.000 ευρώ από αυτά τα κτίρια τα οποία έχουν αποδεσμευτεί», πρόσθεσε.
Από τον σχεδιασμό που έστειλαν σήμερα στον Υπουργό Παιδείας, συνέχισε, σε εφτά με δέκα χρόνια θα υπάρχει περαιτέρω μείωση των ενοικιαζόμενων χώρων από 31 σε 20, αφού θα αποδεσμευτούν οκτώ εστίες και άλλα τέσσερα κτίρια που λήγουν τα συμβόλαια.
Για Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κατά την μελέτη του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου διαπιστώθηκε ο μειωμένος αριθμός φοιτητών.
Σύμφωνα με σημείωμα που κατατέθηκε στην Επιτροπή Παιδείας, η χορηγία που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι κατά €500.000 αυξημένη σε σχέση με την χορηγία που περιλήφθηκε στον Κρατικό Προϋπολογισμό δηλαδή στον Προϋπολογισμό περιλήφθηκε χορηγία ύψους €6.237.510, ενώ στον Κρατικό Προϋπολογισμό €5.737.510.
Το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι δεν αναμένεται να εξασφαλίσει τις εξοικονομήσεις των €500.000 για να καλύψει την επιπλέον κρατική χορηγία που αιτείται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο στον προϋπολογισμό του 2018. Σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και σφικτός.
Ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Σωκράτης Κ. Κάτσικας είπε ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί από την Διοικούσα Επιτροπή, αλλά έχουν ευθύνη να το υποστηρίξουν. Σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο έχει αυτονομηθεί και ο προϋπολογισμός όταν διορθωθεί και θα αποσταλεί στα μέλη της Επιτροπής.
Η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής συνεχάρη τον κ. Κάτσικα για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων και του ευχήθηκε υγεία, προσωπική ευτυχία
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter58