Τρεις φορές μεγαλύτερη η ζήτηση ερευνητών για τον υπερυπολογιστή του Ινστιτούτου Κύπρου


 Η 9η πρόσκληση για πρόσβαση στον υπερυπολογιστή του Ινστιτούτου Κύπρου έλαβε 22 προτάσεις, οι οποίες ζητούσαν πέραν των 9.5 εκατομμύριων υπολογιστικών ωρών. Αυτή η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη, σχεδόν τριπλάσια, από τις διαθέσιμες υπολογιστικές ώρες, γεγονός που αποδεικνύει την άμεση ανάγκη για επέκταση των υφιστάμενων υπολογιστικών πόρων. Με μόνο 3 εκατομμύρια υπολογιστικές ώρες διαθέσιμες, το έργο της Επιτροπής Κατανομής Υπολογιστικών Πόρων ήταν πολύ δύσκολο.

Η Επιτροπή Κατανομής Υπολογιστικών Πόρων δημιουργήθηκε το 2012 και ηγείται από τον Dr. N. Attig του Υπερυπολογιστικού Κέντρου Juelich της Γερμανίας. Μέλη της επιτροπής είναι ερευνητές με εμπειρία στις υπολογιστικές επιστήμες από την Κύπρο, το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Αμερική.

Κάθε πρόταση αξιολογείται επιστημονικά και τεχνικά από τουλάχιστον δύο διεθνείς εμπειρογνώμονες και οι υπολογιστικοί πόροι διατίθενται βάσει της βαθμολογίας των κριτών. Οι περισσότερες προτάσεις συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία από τους εμπειρογνώμονες και προτάθηκαν για κατανομή υπολογιστικού χρόνου. 1.85 εκατομμύρια υπολογιστικές ώρες κατανεμήθηκαν σε οκτώ προτάσεις από επιστήμονες κυπριακών ιδρυμάτων,  συγκεκριμένα από το Ινστιτούτου Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Frederick. 1.1 εκατομμύρια υπολογιστικές ώρες κατανεμήθηκαν σε πέντε προτάσεις από Ελλάδα, πέντε από Ισραήλ και μια από Αίγυπτο.

Το Ερευνητικό Κέντρο Υπολογισμικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) του Ινστιτούτου Κύπρου, παρέχει τα τελευταία 4 χρόνια πρόσβαση στον Υπερυπολογιστή Cy-Tera σε επιστήμονες από την Κύπρο και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Από το 2012 δόθηκε πρόσβαση σε 111 ερευνητικά έργα και 215 επιστήμονες από Κύπρο, Αίγυπτο, Ελλάδα, Ιορδανία, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία (η κατανομή ανά χώρα και πεδίο φαίνεται στα  σχεδιαγράμματα). Μέρος αυτού του έργου χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LinkSCEEM, με συντονιστή το Ινστιτούτο Κύπρου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


115