Τρία νέα βιβλία στα δημοτικά σχολεία για υποστήριξη του Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας


Θα αποσταλεί σε κάθε σχολείο ένα αντίτυπο από το κάθε βιβλίο για καταχώριση στη βιβλιοθήκη δασκάλου. Η αγορά των βιβλίων αυτών πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση της εταιρείας Lidl Cyprus στα πλαίσια της οικονομικής υποστήριξης δράσεων αγωγής υγείας του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τα βιβλία αναφέρονται στα εξής θέματα:

Νέα Επιστήμη του Εαυτού»: Βασίζεται σε ένα πρόγραμμα συναισθηματικής και κοινωνικής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο του βιβλίου περιλαμβάνει 52 ασκήσεις που αφορούν στην αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση, συναισθηματική νοημοσύνη, στοχοθέτηση, διαπροσωπικές σχέσεις, συνεργασία, θετική σκέψη και αυτοπραγμάτωση.

ΑΡΕΤΗ - Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης χαρακτήρα» (Εγχειρίδιο μαθητή) και «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΕΤΗ» (Εγχειρίδιο εκπαιδευτή): Αυτά τα δύο βιβλία αφορούν στην εκπαίδευση χαρακτήρα με βάση 12 αξίες της ζωής. Το σκεπτικό είναι ότι οι αξίες αποτελούν το θεμέλιο του καλού χαρακτήρα και την πυξίδα των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών του κάθε ανθρώπου.

Τα βιβλία προορίζονται κυρίως για διδασκαλία στις τρεις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού, αλλά επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων με τις ανάλογες προσαρμογές ώστε να ανταποκρίνονται στους δείκτες επιτυχίας της κάθε τάξης.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες στο Γραφείο Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στα τηλέφωνα 2 2 8 0 0 9 8 6 , 2 2 8 0 9 5 2 7 .

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
ygeia news rss

88