Χαμηλές επιδόσεις 15χρονων Κυπρίων στην ανάγνωση, μαθηματικά και θετικές επιστήμες


Μελέτη του ΟΟΣΑ που παρουσιάστηκε σήμερα στις Βρυξέλλες από κοινού με την Κομισιόν, κατατάσσει τους 15χρονους Κύπριους στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στις δεξιότητες στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες. Η έκθεση που παρουσίασαν ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Yves Leterme και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jan Truszczynski, αφορά τις δεξιότητες των 15χρονων μαθητών στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες και την ανάγνωση αποτυπώνει πολυμορφία επιδόσεων στα κράτη μέλη.

Η ΕΕ, ως σύνολο, υστερεί σημαντικά όσον αφορά τα μαθηματικά, αλλά η εικόνα είναι πιο ενθαρρυντική όσον αφορά τις θετικές επιστήμες και την ανάγνωση, όπου η Ευρώπη βρίσκεται στο σωστό δρόμο ώστε να επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για το 2020, δηλαδή να μειώσει το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις κάτω από το 15%.

Αναφορικά με την Κύπρο, το 2012 το 32,8% των 15χρονων είχε χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, επίδοση που ήταν η τρίτη χειρότερη στην ΕΕ μετά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στα μαθηματικά έχει πρόβλημα το 42% των 15χρόνων Κυπρίων, επίδοση που ήταν η δεύτερη χειρότερη στην ΕΕ μετά τη Βουλγαρία, και στις θετικές επιστήμες το 38,6%, που ήταν η χειρότερη επίδοση στην ΕΕ.

Στην Ελλάδα είχε πρόβλημα στην ανάγνωση το 22,6%, στα μαθηματικά το 35,7% και στις θετικές επιστήμες το 25,5%, ωστόσο ήταν μεταξύ των πέντε χωρών (οι άλλες Ουγγαρία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία), στις οποίες η κατάσταση επιδεινώθηκε μεταξύ 2009 και 2012. Σε άλλα 9 κράτη μέλη, η κατάσταση βελτιώθηκε και αυτά ήταν η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Αυστρία και η Ρουμανία.

«Συγχαίρω τα κράτη μέλη που βελτίωσαν τις επιδόσεις τους, αλλά είναι σαφές ότι η ΕΕ, ως σύνολο, πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες, δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, προσθέτοντας ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους με σκοπό την αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων στη σχολική εκπαίδευση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι νέοι θα έχουν τις ικανότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στον σύγχρονο κόσμο. «Τα αποτελέσματα μάς υπενθυμίζουν ότι η επένδυση σε ποιοτική εκπαίδευση έχει θεμελιώδη σημασία για το μέλλον της Ευρώπης», κατέληξε η Κύπρια Επίτροπος.

Η μελέτη PISA πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2000 και, έκτοτε, διενεργείται ανά τριετία. Στη μελέτη του 2012 συμμετείχαν και τα 34 κράτη μέλη του ΟΟΣΑ καθώς και 31 χώρες-εταίροι, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% της παγκόσμιας οικονομίας. Περίπου 510.000 μαθητές ηλικίας από 15 ετών και 3 μηνών έως 16 ετών και 2 μηνών συμμετείχαν στις δοκιμασίες, οι οποίες αφορούσαν τα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις θετικές επιστήμες, αλλά η έμφαση δινόταν κυρίως στα μαθηματικά.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις μελέτες PISA επιτρέπουν στους αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής και στους εκπαιδευτές να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων και να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους.

Το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση μειώθηκε από 23,1% το 2006 και 19,7% το 2009 σε 17,8% το 2012. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, τότε ο στόχος του 15% για το 2020 μπορεί να επιτευχθεί.

Στα μαθηματικά από το 2009 δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση του ποσοστού των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, τέσσερα κράτη μέλη (Εσθονία, Φινλανδία, Πολωνία, Ολλανδία) είναι μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως.

Αναφορικά με τις δεξιότητες στις θετικές επιστήμες παρατηρείται σταθερή βελτίωση σ’ ολόκληρη την Ένωση. Το σχετικό ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στην ΕΕ μειώθηκε από 20,3 % το 2006 και 17,8 % το 2009 σε 16,6 % το 2012.

Η ανάλυση επισημαίνει ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών έχει σημαντική επίπτωση στις επιδόσεις. Εκείνοι που προέρχονται από νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος είναι πολύ πιθανότερο να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στα μαθηματικά, τις θετικές επιστήμες και την ανάγνωση. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τις κυρίως αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται η προέλευση από οικογένειες μεταναστών, τη σημασία της συμμετοχής σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των φύλων ως προς τις ικανότητες ανάγνωσης (τα κορίτσια τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα απ’ ό,τι τα αγόρια).

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις διαπιστώσεις της μελέτης PISA 2012 με τα κράτη μέλη, ώστε να συμβάλει στην εξεύρεση μέτρων που θα διορθώνουν τις αδυναμίες. Μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων έχει προγραμματιστεί για την προσεχή σύνοδο των Υπουργών Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης στο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» για το 2014, το οποίο θα προβαίνει σε ειδικές ανά χώρα συστάσεις σχετικά με τις βασικές δεξιότητες.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιανουάριο, θα στηρίζει δράσεις που θα αποβλέπουν στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση της σχολικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν επίσης να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στον καθορισμό των προτεραιοτήτων τους όσον αφορά τη στήριξή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο αποτελεί σημαντική πηγή επενδύσεων για τις δεξιότητες και την κατάρτιση και μπορεί επίσης να βελτιώσει την πρόσβαση ευάλωτων ομάδων στην κατάρτιση.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


57