Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Πεδίου Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης για την Ακαδημ. Χρονιά 2016-2017


Από το σύνολο των 44.446 φοιτητών που σπουδάζουν στα ΑΕΙ Κύπρου, 23.353 είναι Κύπριοι (52,54%), 13.898 είναι Ευρωπαίοι πολίτες  (31,27%), ενώ 7.195 είναι φοιτητές πολίτες τρίτων χωρών (16,19%)

Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, προχώρησε  στην Χαρτογράφηση του Εκπαιδευτικού Πεδίου της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 Συγκεκριμένα η ΔΑΑΕ συνέλεξε στοιχεία από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου (Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) μέσα από τα οποία παρουσιάζονται οι αριθμοί των φοιτητών (Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών) ανά Κύκλο και Κλάδο Σπουδών, καθώς και οι προτιμήσεις τους κατά Κύκλο και Κλάδο Σπουδών.

 Μετά από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι το σύνολο των φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ανέρχεται στους 44.446, εκ των οποίων 35.551 φοιτούν σε Πανεπιστήμια και 8.895 σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα Προγράμματα Σπουδών 1 - 3 ετών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 3.848 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων φοιτούν 19.562 άτομα, στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 3.890 άτομα, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 14.898 άτομα, ενώ στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φοιτούν 1.097 άτομα. Στα Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου των Πανεπιστημίων φοιτούν 1.091 άτομα, ενώ στα  αντίστοιχα Προγράμματα των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  φοιτούν 60 άτομα.

Ολόκληρο το κείμενο για τη χαρρτογράφηση με τους πινακες και τα γραφήματα στο πιο κάτω έγγραφο: 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


89