Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Πεδίου Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης για την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2015-2


 Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά υπήρξε αύξηση στο σύνολο των φοιτητών των Πανεπιστημίων κατά 8% (αύξηση 2.283 φοιτητές) ενώ στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε αύξηση της τάξης του19% (αύξηση 1.181 φοιτητές.

Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ), κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016, πραγματοποίησε Χαρτογράφηση του Εκπαιδευτικού Πεδίου της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ΔΑΑΕ έχει συλλέξει δεδομένα από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) από τα οποία έχουν προκύψει σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με το σύνολο των φοιτητών (Κύπριων και Αλλοδαπών) στα Πανεπιστήμια και τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον αριθμό των φοιτητών σε κάθε Πανεπιστήμιο και Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε προπτυχιακόκαι μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, καθώς και τις γενικές τάσεις/προτιμήσεις των φοιτητών σε διάφορους κλάδους, προγράμματα και επίπεδα σπουδών.

Συγκεκριμένα, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016, το σύνολο των φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο ανέρχεται σε 38.647φοιτητές, εκ των οποίων 31.386φοιτούν σε Πανεπιστήμια και 7.261σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται στο πιο κάτω γράφημα, σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών φοιτά το 65% του συνόλου των φοιτητών, ενώ στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικό) φοιτά το 35% του φοιτητικού πληθυσμού.

Ολόκληρη η είδηση και οι αναλυτικοί πίνακες στο πιο κάτω έγγραφο
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


179