Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικού Πεδίου Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης για τo Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15


Η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015, πραγματοποίησε Χαρτογράφηση του Εκπαιδευτικού Πεδίου της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ΔΑΑΕ έχει συλλέξει δεδομένα από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) από τα οποία έχουν προκύψει σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με το σύνολο των φοιτητών (Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών) στα Πανεπιστήμια και τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον αριθμό των φοιτητών σε κάθε Πανεπιστήμιο και Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο σπουδών, καθώς και τις γενικές τάσεις/προτιμήσεις των φοιτητών σε διάφορους κλάδους, προγράμματα και επίπεδα σπουδών.

 Συγκεκριμένα, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015, το σύνολο των φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο ανέρχεται σε 35.183 φοιτητές, εκ των οποίων 29.103 φοιτούν σε Πανεπιστήμια και 6.080 σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται στο πιο κάτω γράφημα, σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών φοιτά το 67,5% του συνόλου των φοιτητών, ενώ στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικό) φοιτά το 32,5% του φοιτητικού πληθυσμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση με τους πίνακες στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


109