Χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στο Ινστιτούτο Κύπρου για έρευνα στην ηλιακή ενέργεια


Το Ινστιτούτο Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ERA - Chair, για έρευνα στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Η σημαντική αυτή χρηματοδότηση αποτελεί αναγνώριση και επιβράβευση του ερευνητικού έργου του ΙΚυ, το οποίο αναδεικνύεται σε ηγετική θέση στον τομέα της ηλιακής θερμικής ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διαδικασία στην οποία συμμετείχε το Ινστιτούτο ήταν άκρως ανταγωνιστική, αφού υποβλήθηκαν 88 προτάσεις από 15 χώρες.

Οι Έδρες ERA Chairs αποτελούν μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ορίζοντας 2020» για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Προορίζονται για τη στήριξη ερευνητικών οργανισμών σε χώρες με χαμηλά ποσοστά επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη (όπως η Κύπρος) και στοχεύουν στην προσέλκυση επιστημόνων κορυφαίων επιδόσεων, οι οποίοι στη συνέχεια θα υλοποιήσουν το προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα για την επίτευξη αριστείας σε συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς.

Η στοχευμένη αυτή χρηματοδότηση θα αναβαθμίσει την ήδη σημαντική δραστηριότητα του Ινστιτούτου Κύπρου στον τομέα της Ηλιακής Ενέργειας, καθιστώντας το ΙΚυ νευραλγικό κόμβο καινοτομίας μεταξύ της Κύπρου, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Κύριος στόχος του έργου θα είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας (CSP) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για αφαλάτωση, κλιματισμό και θέρμανση, είτε μεμονωμένα είτε σε συμπαραγωγή. Εξαιρετική σημασία αποδίδεται στην τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας, τεχνολογία αιχμής, η οποία αναπτύσσεται στο Ινστιτούτο.

Το μεγαλύτερο μέρος του χρηματοδοτούμενου αυτού προγράμματος θα εκπονηθεί στην υπό κατασκευή μοναδική πειραματική μονάδα συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας στο Πεντάκωμο, αναδεικνύοντας την Κύπρο ως μια από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη με πρωτοποριακή έρευνα και εγκαταστάσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες στην ηλιακή θερμική ενέργεια. Επισημαίνεται ότι το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εμπεριέχει πολλά στοιχεία καινοτομίας, των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση πιθανό να οδηγήσει σε δημιουργία τεχνοβλαστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε με τον Δρα Nicolas Jarraud στην ηλεκτρονική διεύθυνση energy@cyi.ac.cy  ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na--‐090213.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


158