Χρήσιμες πληροφορίες για τους νέους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (προπτυχιακού επιπέδου)


Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Παγκύπριων Εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΥΣΦΜ) επιθυμεί να υπενθυμίσει όλους τους ενδιαφερόμενους για τις πιο κάτω σημαντικές πληροφορίες

  1. 1. Κατάθεση Εντύπων Εγγραφής από τους Νέους Φοιτητές

Όσοι έχουν εξασφαλίσει θέση θα πρέπει να καταθέσουν το έντυπο εγγραφής τους από την Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013 μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013, από 8:30π.μ. – 1:00μ.μ. , στην Αίθουσα 010 στο Κτίριο 7 - Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, στην Πανεπιστημιούπολη.

Τονίζεται πως κατά τις πιο πάνω ημέρες, θα πρέπει να καταθέσουν έντυπα εγγραφής και οι άρρενες πουεξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά.

  1. 2. Αιτήσεις για Διαμονή στη Φοιτητική Εστία

Οι ενδιαφερόμενοι πρωτοετείς προπτυχιακοί Κύπριοι φοιτητές της Α‘ κατανομής, καθώς και οι πρωτοετείς μεταπτυχιακοί,  θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, από την Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013 μέχρι και την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013, από 8:30π.μ. - 1:00μ.μ. στο ισόγειο του Κτιρίου Λεβέντη στην Πανεπιστημιούπολη.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 8 Αυγούστου 2013, στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ.

  1. 3.  Διεκδίκηση Θέσης στο Π.Κ. μέσω της Διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις μέσω της διαδικασίας των Ειδικών Κριτηρίων, από φοιτητές που είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2013, από την Πέμπτη, 4 Ιουλίου μέχρι την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2013 από 8:30π.μ. - 1:00μ.μ., στο ισόγειο του Κτιρίου Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 8 Αυγούστου 2013, στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ.

  1. 4. Διεκδίκηση Θέσης στο Π.Κ. με τη Β΄ Κατανομή και Γ΄ Κατανομή

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται αιτήσεις για τη Β’ Κατανομή θέσεων, από φοιτητές οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2013 και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2013, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013, από 8:30π.μ. – 1:00μ.μ. στην Αίθουσα 010 στο Κτίριο 7 - Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δέχεται επίσης αιτήσεις για τη Β’ Κατανομή και από άρρενες υποψηφίους οι οποίοι:

(i) Αναμένεται να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία πριν το Σεπτέμβριο 2013 και να είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το Σεπτέμβριο του 2013 και

(ii) Έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2011 ή 2012.

Οι πιο πάνω υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση με νέες επιλογές.

Σημειώνεται πως δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Β’ Κατανομή, όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη διεκδικήσει θέση για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο μέσω των υπεράριθμων θέσεων που παραχωρούνται για τις Δημόσιες Τεχνικές Σχολές και τα Δημόσια Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια.

Τα αποτελέσματα της Β΄ Κατανομής αναμένεται να ανακοινωθούν πριν το τέλος Ιουλίου 2013.

Επισημαίνεται ότι η Γ’ και τελευταία Κατανομή θα γίνει γύρω στις αρχές Σεπτεμβρίου 2013, μετά και την εγγραφή των νέων φοιτητών στα μαθήματά τους. Τονίζεται πως δικαίωμα συμμετοχής στη Γ’ Κατανομή έχουν αυτόματα όσοι δηλώσουν συμμετοχή στη Β’ Κατανομή, εκτός εάν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Β΄ Κατανομής, δηλώσουν γραπτώς ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην Γ΄ Κατανομή.  Επισημαίνεται πως, όσοι υποψήφιοι βελτιώσουν τη θέση τους μέσα από τις πιο πάνω κατανομές, θα απολέσουν αυτόματα την προηγούμενη θέση που είχαν εξασφαλίσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  1. 5. Έντυπα Αιτήσεων και Πληροφορίες

Όλες τις πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα έντυπα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου (www.ucy.ac.cy/fmweb, «Ανακοινώσεις»), ή αυτοπροσώπως από τα Γραφεία της Υπηρεσίας στην Πανεπιστημιούπολη (τηλ. 22 89 4021), καθώς και από τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Επισημαίνεται πως δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και για το λόγο αυτό, προτρέπονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως τηρήσουν τα πιο πάνω χρονοδιαγράμματα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


97