Υπ. Εργασίας στο συνέδριο της ΠΟΦΕΝ: Η πολιτεία στηρίζει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Τη διαβεβαίωση ότι η κυπριακή πολιτεία στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έδωσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Σε χαιρετισμό της σήμερα στο 40ο Συνέδριο της ΠΟΦΕΝ, τον οποίο ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Ασσιώτης, η Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι απώτερος στόχος της πολιτείας, σε ό,τι αφορά στην ανώτερη εκπαίδευση, είναι η ποιοτική και ποσοτική ικανοποίηση των κρατικών αναγκών με βάση τις νέες προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζονται σήμερα μπροστά μας  και, παράλληλα, η καθιέρωση της Κύπρου ως περιφερειακού εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης για διεθνούς φήμης ακαδημαϊκούς και ερευνητές καθώς και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η κ. Αιμιλιανίδου σημείωσε ότι η ευημερία της Κύπρου και της Ευρώπης θα εξαρτηθεί από τις γνώσεις και τις ικανότητες των πολιτών της και ότι αυτή ακριβώς είναι και η λογική της οικονομίας της γνώσης, πάνω στην οποία στηρίζεται η Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι Κύπριοι νέοι είναι μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, με δεδομένο το ότι η ανεργία των νέων στην Ευρώπη έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα στα περισσότερα κράτη μέλη με το μέσο ποσοστό ανεργίας στους νέους κάτω των 25 ετών στην Ευρώπη να υπερβαίνει σήμερα το 20%.

H Υπουργός Εργασίας υπενθύμισε πως με δεδομένη και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι νέοι για εξασφάλιση θέσης εργασίας, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων, με στόχο τη στήριξη της εργασίας και την πρακτική εξάσκηση των νέων, σημειώνοντας πως μέσα από την υλοποίηση των δυο Σχεδίων που διαμορφώθηκαν ειδικά για τους νέους, αναμένεται να ενταχθούν στην εργασία 5.000 νέοι άνεργοι.

Υπενθύμισε ακόμη ότι τα σχέδια αυτά αφορούν την τοποθέτηση νέων απόφοιτων τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και είναι επανάληψη του Σχεδίου που ήδη έχει υλοποιηθεί και απασχολήσει 2.500 νέους, με την πρακτική εξάσκηση, να είναι διάρκειας έξι μηνών και μετά το τέλος της περιόδου αυτής να τους απονέμεται πιστοποιητικό εργασιακής εμπειρίας.

Διαβεβαίωσε πως την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της παρούσας Κυβέρνησης. «Με την  ίδρυση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, με κεφάλαιο ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, στόχος μας είναι η τόνωση της ανάπτυξης, η στήριξη των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με πολύ ευνοϊκούς όρους, η προώθηση νέων καινοτόμων ιδεών, ειδικά από νέους και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», είπε.

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε, κυμαίνεται και η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για στήριξη της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

«Αυτή η νέα μορφή επιχειρηματικότητας, που ήδη εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης, περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, εταιρείες και ενώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα σε τομείς όπως η κοινωνική προστασία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση, η γεωργική παραγωγή, η οικοτεχνία και η χειροτεχνία» ανέφερε, εξηγώντας ότι «οι επιχειρήσεις που δημιουργούνται με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά προσφέρουν υπηρεσίες στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με πολύ χαμηλό κόστος και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα».

Η κ. Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι οι πιο πάνω εξαγγελίες, που έχουν ως στόχο τη στήριξη της εργασίας και την αναχαίτιση της ανεργίας των νέων, αποτελούν μέρος της συνολικής προσπάθειας που έχει αναλάβει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κοινωνικούς εταίρους, για την ετοιμασία ολοκληρωμένου πολυετούς «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση των Νέων».

Επεσήμανε ακολούθως πως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύσταση «Εγγύηση για τη Νεολαία», με την οποία  καλούνται τα κράτη μέλη εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που οι νέοι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή θα παραμείνουν άνεργοι, να τους προσφέρουν τουλάχιστον μια ευκαιρία για απασχόληση ή περαιτέρω εκπαίδευση ή συμμετοχή σε προγράμματα μαθητείας, σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και την εμπλοκή όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων, Υπηρεσιών και άλλων Φορέων, ετοίμασε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, υπογραμμίζοντας ότι το Σχέδιο αυτό θα αποτελεί ένα συνεκτικό επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων και πως σε αυτό θα περιλαμβάνονται μέτρα άμεσης εφαρμογής καθώς και μέτρα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εφαρμογής.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
ygeia news rss

38