Υπ. Εσωτερικών και Ελεγκτική Υπηρεσία έδωσαν συνέχεια στη διαμάχη τους για άδειες εισόδου φοιτητών


Συνέχεια της αντιπαράθεσης μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών Σωκράτη Χάσικου και του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη για καταγγελία που αφορά την άδεια εισόδου στην Κύπρο 800 περίπου ατόμων από το Μπανγκλαντές, για σκοπούς φοίτησης σε ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αιτητές φέρεται, βάσει της καταγγελίας, να προσκόμισαν πλαστά πιστοποιητικά.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε χθες στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής και συνεχίστηκε σήμερα με την έκδοση επίσημων ανακοινώσεων.

Προηγήθηκε στις  2.52 μ.μ. επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία αναφέρεται:

«Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά  με θέμα που προέκυψε σε σχέση με αλλοδαπούς φοιτητές:

«Αναφορικά με θέμα που προέκυψε στα ΜΜΕ σε σχέση με παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή, για τις διαδικασίες εισόδου αλλοδαπών φοιτητών στην Κύπρο από την Μπαγκλαντές, το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ενεργώντας πάντοτε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και εντός του πλαισίου της νομιμότητας, επέτρεψε την είσοδο σε αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές από την Μπαγκλαντές. Πέραν των προϋποθέσεων εισόδου που προβλέπουν οι διατάξεις της νομοθεσίας αναφορικά με τις οικονομικής φύσης απαιτήσεις και τα θέματα δημόσιας υγείας, το Υπουργείο αποφάσισε να επιβάλει στους υποψήφιους φοιτητές υποχρεώσεις, επιπλέον από την ισχύουσα νομοθεσία, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις ασφαλιστικές δικλείδες και προστατεύοντας κατά απόλυτο τρόπο τη δημόσια υγεία.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από εντατική διαβούλευση με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και την Αστυνομία, η οποία μας οδήγησε στη διαπίστωση της ουσιαστικής αδυναμίας των καθ’  ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών να επιβεβαιώσουν ή όχι, πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας, την πλαστότητα εγγράφων που υποβλήθηκαν.

Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες εισόδου/ελέγχου (ταυτοποίησης) των εισερχομένων φοιτητών από την Υπηρεσία Αλλοδαπών, αυτές εφαρμόστηκαν, πλήρως, και σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

Στις 3.11 μ.μ., 19 λεπτά αργότερα  δόθηκε στη δημοσιότητα η επίσημη θέση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας:

 «Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας  σχετικά με δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών

Με αφορμή σημερινή γραπτή δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει τα ακόλουθα:

Οι εξουσίες και αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καθορίζονται στο Σύνταγμα και τη σχετική νομοθεσία, την οποία ο Υπουργός μπορεί εύκολα να δει στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.audit.gov.cy: επιλογή «Νομικό Πλαίσιο»). Επιπρόσθετα, για το θέμα της δημόσιας σύμβασης της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στην Κόσιη, ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να ανατρέξει στους σχετικούς Κανονισμούς που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, για να δει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Η αναφορά στις αποφάσεις διεθνών οργανισμών, περιλαμβανομένης και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (Απόφαση Α/66/209), έγινε από την Υπηρεσία μας για να καταδειχθεί ότι ο Υπουργός της ευρωπαϊκής Κύπρου αμφισβητεί αυτά που θεωρούνται δεδομένα ακόμη και σε τριτοκοσμικές χώρες.

Είναι πάντως άξιο απορίας πως ο Υπουργός, ο οποίος φρόντισε στη γραπτή δήλωσή του, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2015, να περιλάβει αναφορά πως η συμφωνία που έκανε με τον ιδιώτη εργολάβο έγινε, δήθεν, σε συνεννόηση με την Ελεγκτική Υπηρεσία, θυμήθηκε μόλις διαφάνηκε ότι αυτό δεν ευσταθούσε, να πει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει ρόλο και αρμοδιότητα στις δημόσιες συμβάσεις, και ότι η εκ μέρους της υποβολή εισηγήσεων συνιστά «κατάλυση(!) του Συντάγματος». Όταν μάλιστα ο ίδιος είχε καλέσει τον Γενικό Ελεγκτή να μετέχει ως παρατηρητής στην Τεχνοκρατική Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που είχε διορίσει στις 7 Ιανουαρίου 2014. Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε καθορίσει στην απόφασή του, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2013, ότι το όποιο αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα ετίθετο προς έγκριση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων, στην οποία ο Γενικός Ελεγκτής μετέχει και διά νόμου ως παρατηρητής.

Εφόσον το θέμα έχει επιτέλους παραπεμφθεί στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, η ουσία της υπόθεσης θα κριθεί εκεί. Θα έχει δε την ευχέρεια το Υπουργείο Εσωτερικών, ως αναθέτουσα αρχή, να εξηγήσει πώς είναι συμφέρουσα για τον Κύπριο φορολογούμενο (όπως ισχυρίζεται ο Υπουργός ) μια συμφωνία, με την οποία ο Εργολάβος αποποιείται υπερκέρδη της τάξης των €13 εκ. (που ούτως ή άλλως μπορεί να κριθεί ότι παράνομα λαμβάνει) και εξασφαλίζει για άλλα 7 χρόνια (χωρίς ανοικτό διαγωνισμό) πρόσθετα κέρδη της τάξης των €17εκ. (σε σχέση με την τιμή της αντίστοιχης Μονάδας της Λεμεσού), ειδικά όταν αφεθεί να επικρέμαται πάνω στο Κράτος ο κίνδυνος να κληθεί το ίδιο να καταβάλει πρόστιμο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ».

Θα έχει επίσης την ευχέρεια το Υπουργείο Εσωτερικών να εξηγήσει που βασίζει τη θέση του πως έχει δικαίωμα να καταλήγει σε δικά του συμπεράσματα επί νομικών ζητημάτων, όταν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας γνωματεύει διαφορετικά».

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter42