Υπ. Παιδείας: Πακέτο στοχευμένων μέτρων φοιτητικής πρόνοιας 2011 - 12


στα δύο δημόσια πανεπιστήμια (το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), στα τέσσερα ιδιωτικά (το Πανεπιστήμιο Frederick, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις), καθώς επίσης στις δύο Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου και Δασικό Κολέγιο).

Συγκεκριμένα, τα Μέτρα αφορούν στους προπτυχιακούς φοιτητές, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειάς τους δεν ξεπερνά τις €12.000, και δίνονται στη βάση αποκλειστικά κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Μορφές οικονομικής στήριξης

  1. 1.Επίδομα στέγασης
  2. 2.Επίδομα σίτισης
  3. 3.Επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και εργαστηριακού

     εξοπλισμού

  1. 4.Επίδομα για αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρ. υπολογιστή

Η παραλαβή και η παράδοση των αιτήσεων όπως και η ενημέρωση όσον αφορά στη διαδικασία συμπλήρωσής τους και στα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης θα γίνoνται απευθείας από τα Πανεπιστήμια/ Σχολές προς τους φοιτητές τους. Σημειώνεται ότι η υποβολή αίτησης δεν εξυπακούει κατ΄ ανάγκη ότι θα παραχωρηθεί οικονομική ενίσχυση. Στην περίπτωση που το συνολικό ύψος των αιτούμενων επιδομάτων από τους δικαιούχους είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια, η οικονομική ενίσχυση θα παραχωρηθεί κατά προτεραιότητα στους δικαιούχους που θα έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια και θα αποκλεισθούν τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποτείνονται στις Υπηρεσίες Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας των Πανεπιστημίων/ Σχολών τους, καθώς επίσης στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού www.highereducation.ac.cy.

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012

α) 26 Σεπτεμβρίου – 14 Οκτωβρίου 2011 (Δημόσια Πανεπιστήμια)

β) 26 Σεπτεμβρίου – 27 Οκτωβρίου 2011 (Ιδιωτικά Πανεπιστήμια)

γ) 26 Σεπτεμβρίου 2011 – 21 Οκτωβρίου 2011 (ΑΞΙΚ)

δ) Δασικό Κολέγιο (θα ανακοινωθούν αργότερα)

Όσον αφορά στους κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, τα Στοχευμένα Μέτρα Φοιτητικής Πρόνοιας υλοποιούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, το οποίο θα προβεί σε ανακοίνωση αργότερα.

Σημειώνεται ότι ο θεσμός των Στοχευμένων Μέτρων Φοιτητικής Πρόνοιας, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην κυπριακή κοινωνία το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, βάσει Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών μόρφωσης και τη στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών με τη μεγαλύτερη ανάγκη.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


170