Υπερσύγχρονο Σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας για Παραγωγή Διεπιστημονικής Έρευνας στην Κύπρo


Στις 2 Απριλίου 2012 ξεκίνησε η υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ένα υπερσύγχρονο Σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας για την Παραγωγή Διεπιστημονικής Έρευνας και Ανάπτυξης στην Κύπρο», με αριθμό πρωτοκόλλου «ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΝΕΚΥΠ/0311/02 και ακρώνυμο «VR-CAVE» που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2011 της Δέσμης Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010 του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

Συντονιστής του Έργου είναι ο Λέκτορας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου(ΤΕΠΑΚ) και Επιστημονικός Υπεύθυνος του εργαστηρίου Immersive and Creative Technologies Lab, δρ Χαράλαμπος Πουλλής.

Το έργο αποτελεί συνεργασία του ΤΕΠΑΚ (Immersive and Creative Technologies Lab), του Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Πληροφορικής) και του Ερευνητικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικών Υπολογιστών) και έχει διάρκεια 30 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις €499,887.00. Στην ερευνητική ομάδα του ΤΕΠΑΚ πέραν του δρος Χαράλαμπου Πουλλή συμμετέχουν ο δρ. Αντρέας Λανίτης και η δρ. Μαρίλια Παναγιώτου (Research Officer). Στην ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ο Δρ. Γιώργος Χρυσάνθου ενώ στην ερευνητική ομάδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ο Δρ. Ανδρέας Γρηγοριάδης. Στο έργο συμμετέχει ως έμπειρος ερευνητής ο καθηγητής Alistair Sutcliffe, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μάντσεστερ.

Η κοινωφελής υποδομή VR CAVE έχει εγκατασταθεί στο ερευνητικό εργαστήριο Immersive and Creative Technologies Lab του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

Η ημερίδα πληροφόρησης για το κοινό θα γίνει στις 12 Ιουλίου 2013 στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του έργου www.vrcave.com.cy και του εργαστηρίου http://ict.cut.ac.cy

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


67