Υπηρεσία Εξετάσεων: Αναβολή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση 7 μόνιμων θέσεων Τελωνειακού Λειτουργού


Η Υπηρεσία Εξετασεων του Υπουργείου Παιδείας ανακοινώνει Με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής η γραπτή εξέταση για την πλήρωση επτά (7) κενών μόνιμων θέσεων Τελωνειακού Λειτουργού, Τελωνεία, η οποία ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου 2017, αναβάλλεται.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά με επιστολή
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


137