Υπηρεσία Εξετάσεων προς υποψηφίους στις Παγκύπριες: Ελέγξετε την ορθότητα των αιτήσεων σας


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων συνεχίζει την επεξεργασία των αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2014 για τις πιο πάνω κατηγορίες.

Μετά τη μηχανογράφηση και τον έλεγχο των αιτήσεων θα αποσταλεί αντίγραφο του επίσημου μηχανογραφικού δελτίου μόνον στους υποψηφίους των πιο πάνω κατηγοριών.

Στην περίπτωση που υποψήφιος δεν παραλάβει ταχυδρομικώς αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου μέχρι τη Δευτέρα,7/4/2014, παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλέφωνο 22806360.

Καλούνται, επίσης, να αντιπαραβάλουν την ορθότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο που θα τους αποσταλεί με τα  στοιχεία της αίτησης που έχουν αποστείλει ταχυδρομικώς.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί διαφορά μεταξύ των δύο εντύπων, οι υποψήφιοι πρέπει να επικοινωνήσουν επειγόντως με την Υπηρεσία Εξετάσεων (τηλ.: 22806360, τηλεομοιότυπο: 22427562) για επανέλεγχο της αίτησής τους.

Εάν δεν υπάρξει επικοινωνία με την Υπηρεσία Εξετάσεων μέχρι τη Δευτέρα, 7/4/2014, θα θεωρηθεί ότι οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο μηχανογραφικό δελτίο είναι ορθές.

Καμία αλλαγή δεν θα είναι δυνατό να γίνει πέραν της πιο πάνω ημερομηνία
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


101