Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας. Τα ΚΣΑ, το μηχανογραφικο και επιλογές


Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υπηρεσία Εξετάσεων), κατόπιν διαβούλευσης που είχε με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί φέτος για τους αποφοίτους Κυπριακών Σχολείων που έλαβαν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2013 και διεκδικούν θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας από τους υποψηφίους, κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους, θα υποβληθεί ΜΟΝΟ στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα λειτουργήσει η Υπηρεσία Εξετάσεων στην Κύπρο ανά επαρχία, τα οποία φαίνονται αναλυτικά πιο κάτω.

Επισημαίνεται ότι οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες λειτουργίας των ΚΣΑ θα ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Καλούνται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας να μελετήσουν τους Κλάδους Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο, βάσει του ενδεικτικού μηχανογραφικού (επισυνάπτεται), που έχει αποσταλεί από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, ώστε να είναι έτοιμοι να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές όταν υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα ΚΣΑ. Επίσης, καλούνται οι υποψήφιοι που δε θα μπορέσουν οι ίδιοι να παραστούν στα ΚΣΑ να εξουσιοδοτήσουν άλλο άτομο για την υποβολή της αίτησής τους (Έντυπο εξουσιοδότησης υπάρχει στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων

Ολόκληρη η ανακοίνωση με τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων καθώς και χρήσιμες πληροφορίες στο πιο κάτω έγγραφο:

Το μηχανογραφικό με τις επιλογές των υποψηφίων στο μεθεπόμενο  έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


120