Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας


 Α. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της ΕΕ μη ελληνικής καταγωγής

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υπηρεσία Εξετάσεων), κατόπιν διαβούλευσης που είχε με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί φέτος για τους αποφοίτους κυπριακών σχολείων που έλαβαν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 και διεκδικούν θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 1. 1.      Η αίτηση/μηχανογραφικό δελτίο για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας από τους υποψηφίους/κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους, θα υποβληθεί ΜΟΝΟ στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα λειτουργήσει η Υπηρεσία Εξετάσεων στην Κύπρο ανά επαρχία, τα οποία φαίνονται αναλυτικά πιο κάτω.

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Λευκωσία

Α’ Τεχνική Σχολή

Λεμεσός

Λύκειο Λινόπετρας

Λάρνακα

Λύκειο Βεργίνας

Πάφος

Λύκειο Κύκκου

Αμμόχωστος

Λύκειο Παραλιμνίου

 1. 2.      Τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) θα λειτουργήσουν από τις 13 μέχρι τις 20 Ιουλίου 2015 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής), μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. – 2.30 μ.μ..
 1. 3.      Οι φετινοί απόφοιτοι 2015, θα υποβάλουν την αίτησή τους στην επαρχία του σχολείου αποφοίτησής τους.
 1. 4.      Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, που έλαβαν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 και διεκδικούν θέσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε από τα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων που φαίνονται πιο πάνω.
 1. 5.      Οι υποψήφιοι που θα χρειαστεί να εξουσιοδοτήσουν άλλα άτομα για υποβολή της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων www . moec . gov . cy / ypexams για να εξασφαλίσουν το Έντυπο «Εξουσιοδότησης», το οποίο και πρέπει να προσκομίζουν στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησής τους.
 1. 6.      Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να παρουσιάσουν οι υποψήφιοι στα ΚΣΑ, κατά την υποβολή της αίτησης, είναι τα ακόλουθα:

α. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο (για αλλοδαπούς),

β. Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης, και

γ. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του (έντυπο «Π1» το οποίο έχει εκδοθεί και χορηγηθεί στους υποψηφίους από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης).

 1. 7.      Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας θα πρέπει να μελετήσουν τους Κλάδους Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο, βάσει του μηχανογραφικού δελτίου (βρίσκεται στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού www.moec.gov.cy/anakoinoseis και της Υπηρεσίας Εξετάσεων www.moec.gov.cy/ypexams/anakoinoseis), που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας ώστε να είναι έτοιμοι να κάνουν τις καταλληλότερες για τον εαυτό τους εκπαιδευτικές επιλογές όταν θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα ΚΣΑ. Επίσης, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το διαδραστικό λογισμικό, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.
 1. 8.      Οι υποψήφιοι που χρειάζονται τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για τη συμπλήρωση της αίτησής τους, παρακαλούνται να απευθύνονται στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) στο Υ.Π.Π. (από τις 7.30 π.μ. – 3. μ.μ., κατά τις εργάσιμες μέρες), τηλ. 22800931.

Β. Όσον αφορά τη διαδικασία διεκδίκησης θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, των υποψηφίων ελληνικής καταγωγής (ομογενών) που κατοικούν στην Κύπρο, μέσω της κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών,στην οποία εντάσσονται οι Κύπριοι υποψήφιοι, φέρονται εις γνώσιν των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με ημερ. 14 Μαΐου 2015, ο αιτητής/υποψήφιος έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις για όλους τους κατά το άρθρο 3 του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου του 2006 Ν.22(Ι)/06 σκοπούς.

Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου θα επιτρέψει σε όλους τους υποψηφίους ελληνικής καταγωγής (υποψήφιοι των οποίων ο ένας εκ των δύο γονέων έχει καταγωγή από την Ελλάδα) που κατοικούν στην Κύπρο να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας μέσω της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων που πραγματοποιείται στην Κύπρο (μέσω των ΚΣΑ που θα λειτουργήσουν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων από τις 13 μέχρι 20 Ιουλίου 2015) για την κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών απόφοιτων λυκείων σχολείων κρατών μελών της ΕΕ μη ελληνικής καταγωγής, κατηγορία στην οποία εντάσσονται και οι Κύπριοι υποψήφιοι.  

Επισημαίνεται, όμως, ότι σύμφωνα πάντοτε με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το ακυρωτικό αποτέλεσμα η υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου να επιτρέψει σε όλους τους υποψηφίους ελληνικής καταγωγής που κατοικούν στην Κύπρο να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, μέσω της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των Αλλοδαπών-Αλλογενών, δεν επεκτείνεται στην κατοχύρωση θέσης στο όνομα των εν λόγω υποψηφίων από τη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, σε περίπτωση επιτυχίας τους μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων . Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη διαδικασία δύναται να μην ωφελήσει ουσιαστικά τους υποψηφίους, καθότι τα Ελληνικά ΑΑΕΙ απαιτούν, βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας, για σκοπούς εγγραφής, βεβαίωση στην οποία να καταδεικνύεται σαφώς ότι κανένας από τους δύο γονείς του υποψηφίου δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα.

Γ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σκοπούς εγγραφής στα ΑΑΕΙ της Ελλάδα

α. Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου

Σημείωση : Δεν γίνονται δεκτοί οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού που έχουν αποκτηθεί δια αλληλογραφίας.

β.   Βεβαίωση Πρόσβασης Παγκύπριων Εξετάσεων 2015 με τον γενικό βαθμό, η οποία εκδίδεται στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησής των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ

γ.   Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του (έντυπο Π1 που έχει εκδοθεί και χορηγηθεί στους υποψηφίους από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης).  

δ. Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του (να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα). Η συγκεκριμένη Βεβαίωση εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία αναγράφεται η καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του.

Σημειώνεται ότι οι Βεβαιώσεις Κυπριακής Καταγωγής και Υπηκοότητας θα εκδίδονται από τα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων , κατά τις εργάσιμες μέρες μεταξύ των ωρών 8 π.μ.-3 μ.μ.. Ως εκ των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να προσέλθουν στα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων για την εξασφάλιση των πιο πάνω Βεβαιώσεων το συντομότερο δυνατό.

Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας εκδίδει Βεβαιώσεις Κυπριακής Καταγωγής και Υπηκοότητας για τους υποψήφιους, των οποίων και οι δύο γονείς έχουν κυπριακή καταγωγή και υπηκοότητα. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι γονείς δεν έχουν κυπριακή καταγωγή θα παραλαμβάνουν Βεβαίωση που δεν θα επιβεβαιώνει την κυπριακή καταγωγή, αλλά θα αναφέρει μόνον την ισχύουσα υπηκοότητα.

Οι υποψήφιοι, που δεν έχουν ούτε ελληνική, αλλά ούτε και κυπριακή καταγωγή, καλούνται να απευθύνονται στην αρμόδια διπλωματική αρχή της χώρας καταγωγής του γονέα ή των γονέων στην Ελλάδα για την εξασφάλιση της Βεβαίωσης Καταγωγής με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας

Καλούνται, επίσης, για τη μετάφραση της Βεβαίωσης Καταγωγής να απευθύνονται στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας.

ε. Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος:

 1. i.           δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,
 2. ii.         δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, και
 3. iii.        δεν έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας το έτος 2013 ή προγενέστερα. Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν Βεβαίωση Πρόσβασης του τρέχοντος έτους.   

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα εκδίδεται και θα υπογράφεται από τους υποψηφίους στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας.

Σημείωση : Για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών , οι υποψήφιοι πρέπει να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Στα προγράμματα ιερατικών σπουδών γίνονται δεκτοί ΜΟΝΟ άρρενες υποψήφιοι.

Δ. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπάλληλων που υπηρετούν στο εξωτερικό

Τονίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας για την κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό (ομογενείς), γίνεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας ( www . minedu . gov . gr ) από τις 8 μέχρι 15 Ιουλίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας www . minedu . gov . gr / .

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


71