Υποβολή αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου από εκτοπισθέντες και παθόντες φοιτητές


Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η παραλαβή αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, φοιτητές σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο, ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και λήγει την 28η Φεβρουαρίου 2018. Δεν θα παραλαμβάνονται αιτήσεις πριν την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ, όποιες αιτήσεις υποβληθούν μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2018 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα εξετάζονται. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται δια χειρός στα κατά τόπους Γραφεία της Υπηρεσίας. 

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να είναι επαρκώς συμπληρωμένες και ενυπόγραφες και να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα και αντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων /πιστοποιητικών /βεβαιώσεων που αναγράφονται στο πίσω μέρος της αίτησης. Ελλιπείς αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα παραλαμβάνονται. 
Οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με βασικές πρόνοιες και τα σχετικά έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy Τμήματα / Υπηρεσίες) ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων.
Κεντρικά Γραφεία ΥΜΑΠΕ Λευκωσία:
Οδός Ηλία Παπακυριακού, 34 – 2415 Έγκωμη – Λευκωσία ή YΜΑΠΕ 1467 Λευκωσία
Κεντρικό τηλέφωνο και τηλ. για στεγαστικά σχέδια: 22456276
Τηλ. για επιδότηση ενοικίου: 22871836 
Τηλεομοιότυπο: 22 871830 
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού που καλύπτει διοικητικά τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου
Οδός Αγκύρας 31, 3042 (Τ.Θ. 51014), Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού, 3500 Λεμεσός
Κεντρικό τηλέφωνο και τηλ. για στεγαστικά σχέδια:25 871150
Τηλ. για επιδότηση ενοικίου: 25827978-79
Τηλεομοιότυπο : 25 305595

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας που καλύπτει διοικητικά τις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου
Οδός Ποταμού Όξου, Κυβερνητικός Οικισμός Άγιος Ιωάννης 4,
Τ.Θ. 41030 - 6308 Λάρνακα
Κεντρικό τηλέφωνο και τηλ. για στεγαστικά σχέδια: 24 821940
Τηλ. για επιδότηση ενοικίου: 24812237/56
Τηλεομοιότυπο : 24 633058
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


569