Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας 2018-2019


 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπενθυμίζει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Μαΐου του 2019. Δεν θα δοθεί νέα παράταση στην υποβολή αιτήσεων. Παράλειψη υποβολής αίτησης στην πιο πάνω προθεσμία συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος για διεκδίκηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


563