Υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016


Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας υπενθυμίζειτις οικογένειες των φοιτητών οι οποίες εμπίπτουν στις πρόνοιες της νομοθεσίας και δεν έχουν αποταθεί για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2015/2016,όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους, το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου 2016.

Τονίζεται ότι η 31η Μαρτίου 2016, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας, θα τηρηθεί αυστηρά και οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Το έντυπο αίτησης για την κρατική φοιτητική μέριμνα μπορεί να εξασφαλιστεί από τα γραφεία της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας (κτήριο πρώην Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών), τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,τα Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμούhttp://www.mοec.gov.cy

 

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


92