Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 θα γίνεται από την Τρίτη, 5 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019.

Μετά την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επιτρέψει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις την εκπρόθεσμη υποβολή ή τροποποίηση αιτήσεων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος από τον υποψήφιο προς τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων και έγκρισής του, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 18/3/2019 και ώρα 3:00 μμ.

Ολόκληρη η εγκύκλιος στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter23