Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Ανοικτού Πανεπιστημίου και Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης


Την από κοινού προώθηση δράσεων σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό και διοικητικό επίπεδο προς όφελος της Δημόσιας Υπηρεσίας, των πολιτών και της κοινωνίας ευρύτερα, προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου – ΑΠΚΥ και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης – ΚΑΔΔ. Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε την Παρασκευή, 9 Μαΐου, από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, Καθηγ. Κώστα Χρίστου και τον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κ. Κύπρο Κυπριανού.

Ο Καθηγ. Κώστας Χρίστου σημείωσε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, ένα φορέα με πολυδιάστατο και πολύπλευρο ρόλο, με προσφορά στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και ευρύτερα τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Ο Πρόεδρος του ΑΠΚΥ τόνισε ότι η σύμπραξη με την Ακαδημία έρχεται σε μια κατάλληλη στιγμή, όπου οι δημόσιοι οργανισμοί καλούνται να ενώσουν δυνάμεις, να επενδύσουν στην παιδεία, την ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού- στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα- την έρευνα και την καινοτομία και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προοπτικές για τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και της οικονομίας ευρύτερα. Πρόθεση του ΑΠΚΥ είναι να συμβάλει με την τεχνογνωσία του ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και τη σύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του, μεταξύ άλλων, στην επιμόρφωση και περαιτέρω κατάρτιση των μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας και την υλοποίηση ερευνητικών έργων και μελετών.

Με τη σειρά του, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κ. Κυπριανού τόνισε ότι η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης θεωρεί αυτή τη συνεργασία σημαντική και ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες όπου οι συμπράξεις οργανισμών για εξοικονομήσεις πόρων και η προσπάθεια να γίνονται περισσότερα με λιγότερους πόρους είναι άκρως αναγκαία. Περαιτέρω, ο κ. Κυπριανού είπε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην προσπάθεια για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και ότι είναι καιρός να σταματήσει η εσωστρέφεια των δημόσιων οργανισμών και να προχωρήσει επί της ουσίας η διοικητική μεταρρύθμιση. Επιπλέον ο Διευθυντής επισήμανε την αξία της συνδρομής και βοήθειας που θα παράσχει το ΑΠΚΥ στην ΚΑΔΔ για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως μάθησης (e-Learning) προς τους δημόσιους λειτουργούς και λόγω της τεχνογνωσίας που έχει το ΑΠΚΥ αλλά και λόγω της τεχνικής υποδομής που έχει, δηλαδή την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα. Επίσης ανάφερε ότι πέραν της ανάπτυξης εξ αποστάσεως μαθησιακών δραστηριοτήτων, υπάρχει πρόσφορο έδαφος και για άλλες οδούς συνεργασίας όπως εμπλοκή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα και μελέτες. Ο κ. Κυπριανού ευελπιστεί ότι η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί την απαρχή μιας αγαστής συνεργασίας μεταξύ των δυο δημοσίων οργανισμών προς όφελος του τελικού αποδέκτη των υπηρεσιών τους, δηλαδή του Κύπριου πολίτου και της κοινωνίας γενικότερα.

Μεταξύ άλλων και με στόχο μια αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ των δύο οργανισμών, θα δρομολογηθούν οι παρακάτω δράσεις:

  • η ανάπτυξη και υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως μάθησης, για την επιμόρφωση και κατάρτιση των μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας,
  • η (συν)διοργάνωση επιστημονικών, ενημερωτικών και άλλων δραστηριοτήτων
  • η υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων και η διεξαγωγή ερευνών και μελετών σε θέματα δημόσιας διοίκησης και άλλα,
  • η υλοποίηση άλλων καινοτόμων πρωτοβουλιών, και
  • η αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών και η αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


167