Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και Πάντειου Πανεπιστημίου


Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε σήμερα Δευτέρα  μεταξύ του Πάντειου Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Άμυνας στην Αθήνα. Το Μνημόνιο υπογράφηκε από τον Υπουργό Άμυνας κ. Χριστόφορο Φωκαΐδη και την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Καθηγήτρια κα Ισμήνη Κριάρη.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης που έγινε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας που δημιουργούνται στο πλα ίσιο του Μνημονίου, με βασική προτεραιότητα   την αξιοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος του Πάντειου Πανεπιστημίου για στρατηγικές σπουδές ασφάλειας που προσφέρεται ήδη στη Σχολή Εθνικής Αμύνης της Ελλάδας.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Άμυνας προσβλέπει στη συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο ενόψει της λειτουργίας της Ακαδημίας Άμυνας, Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων. Η Ακαδημία που θα συμμετέχει στο δίκτυο ακαδημιών του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας, θα προσφέρει τακτικά προγράμματα εκπαίδευσης   όπως επίσης και εξειδικευμένα εντατικά προγράμματα κατάρτισης σε   τομείς, όπως είναι για παράδειγμα, η αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών και η   κυβερνοάμυνα.

Συζητήθηκαν επίσης δυνατότητες συνεργασίας σε σχέση με ερευνητικά προγράμματα   καθώς το Υπουργείο Άμυνας βρίσκεται στο στάδιο της χαρτογράφησης ερευνητικών πεδίων ενδιαφέροντος που έχουν εφαρμογή σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της άμυνας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


172