Υπογράφηκε Συμφωνία Επιδότησης για το Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών


Τη στήριξη της διαδικασίας ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην κυπριακή κοινωνία μέσα από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, έχει ως κύριο στόχο του το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας», η Συμφωνία Επιδότησης του οποίου υπογράφηκε σήμερα. Η Συμφωνία Επιδότησης υπεγράφη μεταξύ Υπεύθυνης Αρχής (Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών) και Τελικού Δικαιούχου Εκπαιδευτήρια KES Ltd. 

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση:

Η πρόταση αφορά σε πολυεπίπεδο πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της ομάδας στόχου που είναι οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι αιτητές ασύλου και δικαιούχοι διεθνούς και επικουρικής προστασίας. Μέσα από το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκτήσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης της ελληνικής γλώσσας σε απλό προφορικό και γραπτό λόγο, που θα τους βοηθήσει στην καθημερινή τους ζωή και στη βελτίωση των προοπτικών πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας. Αναμένεται, παράλληλα, να βελτιώσει την ικανότητα ενσωμάτωσής τους στο κοινωνικό σύνολο και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα μαθήματα θα προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου. Το πρόγραμμα αναμένεται να αρχίσει αρχές του νέου έτους και θα προσφέρει τουλάχιστον δύο επίπεδα διδασκαλίας για αρχάριους και προχωρημένους. Τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα και σε διαδικτυακή μορφή.

Εταίροι στο έργο είναι η Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (CARDET), οι Δήμοι Δερύνειας και Αγίου Αθανασίου και η INNOVADE LI LTD (INNOVADE).

Η συμφωνία, με προϋπολογισμό €260,000, είναι διάρκειας 18 μηνών. Ο Τελικός Δικαιούχος επελέγη μετά από διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η οποία προκηρύχθηκε τον Σεπτέμβριο 2015 κάτω από το Ταμείο Ασύλου, Ένταξης και Μετανάστευσης της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 90% από το εν λόγω Ταμείο της ΕΕ και κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία, τελεί υπό τη διαχειριστική εποπτεία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


143