Υποτροφία από την Κίνα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014


     Το Συμβούλιο Υποτροφιών της Κίνας παρέχει μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας για φοίτησή στην Κίνα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.  Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στο πιο πάνω πρόγραμμα υποτροφιών βρίσκονται δημοσιευμένες στις ιστοσελίδες www.csc.edu.cn/studyinchina και www.campuschina.org). 

    Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους, το αργότερο μέχρι τις                  15 Μαρτίου 2013, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.laihua.csc.edu.cn και σε έντυπη μορφή (εις διπλούν), μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).  Επιπρόσθετα με την πιο πάνω αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στο ΙΚΥΚ το ΕΝΤΥΠΟ με αρ. I.K.Y.K. 54, αντίγραφα του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (www.cyscholarships.gov.cy, τηλ.: 22456433, ανακοίνωση με αρ. 356).  Για περαιτέρω ενημέρωση και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως απευθύνονται στην Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στη Λευκωσία και στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.   
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


143