Υποτροφία Nurse training fellow ship στην αριστούχα απόφοιτο Νοσηλευτικής ΤΕΠΑΚ Ιωάννα Λακαταμίτου


Μετά από πρόσκληση του καθηγητή καρδιοχειρουργικής του Imperial College of London Dr John Pepper, η αριστούχα απόφοιτος Ιωάννα Λακαταμίτου υπό την καθοδήγηση της Επίκουρης Καθηγήτριας Δρος Αικατερίνης Λαμπρινού του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ, κατέθεσαν πρόταση στο Heart Failure Association της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας για το Nurse Τraining Fellow ship.Μετά από αξιολόγηση, η Λακαταμίτου κέρδισε την υποτροφία για την εκπαίδευση και την εκπόνηση ερευνητικούπρογράμματοςμε την ομάδα του καθηγητή Pepper, που αφορά στα“Schwartzrounds” και «Patients’ littlestories” για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας των ασθενών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω υποτροφία είναι η μία εκ των δύο που δόθηκαν συνολικά για όλη την Ευρώπη.

Hεκπαίδευση και εφαρμογή του ερευνητικού έργου θα γίνει στα νοσοκομεία Royal Brompton and Harefield NHS Hospitalstrust τουΛονδίνου, καθώς και στο American Medical Center/American Heart Institute της Κύπρου, καθώς η Λακαταμίτου ανήκει στο δυναμικό του American Medical Center. Tα τρία νοσοκομεία είναι τα πρώτα που εφαρμόζουν τους “Schwartzrounds” και «Patients’ littlestories” στην Ευρώπη, διαμέσου των οποίων αναμένεται να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και να αυξηθεί η ικανοποίηση των ασθενών και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα όσον αφορά σε δύσκολες και σύνθετες περιπτώσεις.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


50