Υποτροφίες από την Κυβέρνηση του Μεξικού για το 2018


 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διεκδίκηση δύο (2) υποτροφιών για σπουδές στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στα Προγράμματα Σπουδών που καταγράφονται στην ιστοσελίδα: http://bit.ly/2bPn2c2, για το έτος 2018. Οι εν λόγω υποτροφίες παραχωρούνται στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας Κύπρου-Μεξικού.

 Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης για το Έντυπο Αίτησης (ΙΚΥΚ 54), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία, ή στην σχετική ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy.

Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 2:00 μ.μ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter114