Υποτροφίες ΕΕ σε Τουρκοκύπριους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17


 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την προκήρυξη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών της ΕΕ προς την τ/κ κοινότητα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Βοήθειας προς την τ/κ κοινότητα.

Σύμφωνα με τους στόχους προσέγγισης της τ/κ κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρόγραμμα Υποτροφιών θα δώσει επιχορηγήσεις σε τ/κ σπουδαστές, πτυχιούχους και επαγγελματίες για να σπουδάσουν, να παρακολουθήσουν μια σειρά μαθημάτων κατάρτισης, να διεξάγουν ερευνητικό έργο ή να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Μεταξύ 2007 και 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει πάνω από 900 υποτροφίες συνολικής αξίας περίπου 12 εκατ. ευρώ σε τ/κ προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε επαγγελματίες.

Για ακόμη μια χρονιά το Πρόγραμμα Υποτροφιών θα υλοποιηθεί από το Βρετανικό Συμβούλιο ( British Council ) στο πλαίσιο μιας Σύμβασης Ανάθεσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις Οδηγίες για τους αιτούντες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 στον ειδικό δικτυακό τόπο www.abburs.eu
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


73