Υποτροφίες για μεταπτυχακές σπουδές στη Γαλλία


Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.), δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διεκδίκηση πέντε (5) υποτροφιών για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (Master) που χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία, και παρέχονται μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE, για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική Ανακοίνωση με αρ. 376 και Αίτηση με αρ. 71 από τα Γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ. στη Λευκωσία, ή από την ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν ή αποστείλουν, συστημένη μέσω Ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 2.00 μ.μ.

3. Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλ. +35722456433, φαξ +35722673910 ή/και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


146