Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, μέσω του CAMPUS FRANCE


Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ), δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διεκδίκηση δώδεκα (12) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, που χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία, και παρέχονται μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE, για το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική Ανακοίνωση με αρ. 375 και Αίτηση με αρ. 70 από τα Γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ, ή από την ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν ή αποστείλουν, συστημένη μέσω Ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι τη Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014, ώρα 2.00 μ.μ.

3. Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλ.+35722456433, Fax +35722673910 ή/και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


119