Υποτροφίες για πτυχιακές σπουδές στη Ρωσία


    Ο Κυπρορωσικός Σύνδεσμος Φιλίας και Πολιτιστικών Σχέσεων και ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ρωσικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δέχονται αιτήσεις για αριθμό υποτροφιών, που θα παραχωρηθούν από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για πτυχιακές σπουδές από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

(α) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοσίων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ή/και άλλων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από μαθήτριες, οι οποίες φοιτούν στην Γ΄ τάξη Λυκείων και Τεχνικών σχολών, που θα συνοδεύονται από αντίγραφο της βαθμολογίας πρώτου τετραμήνου.

(β) Ο γενικός βαθμός του απολυτηρίου ή του δελτίου προόδου πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 16.

(γ) Να έχουν βαθμολογία 17 και πάνω στα μαθήματα που έχουν σχέση με τον κλάδο σπουδών τους.

(δ) Να μην έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 23 χρόνων.

(ε) Γνώση της ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πρέπει να συνοδεύονται με :

(1)  Αντίγραφο του απολυτηρίου ή του δελτίου προόδου.

(2)  Δύο φωτογραφίες.

(3)  Πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνο.

(4)  Βιογραφικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας των.

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες πρέπει να φτάσουν στη Γραμματεία του Κυπρορωσικού Συνδέσμου Φιλίας και Πολιτιστικών Σχέσεων Τ.Θ. 23428, 1683 Λευκωσία, e-mail: [email protected], το αργότερο μέχρι 28/2/2018.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

195